И лизингът вече мина онлайн. Това стана възможно благодарение на новата услуга на Райфайзен Лизинг, с която компанията предлага на своите клиенти да подписват договорите по електронен път. Новата услуга спестява такси и време, твърдят от лизингодателя.

Клиентите имат възможността да сключат договори с електронен подпис, без да посещават офис на компанията. Подписаните електронно договори за лизинг и покупко-продажба са валидни документи по Закона за електронния документ, като условие е страните по съответния договор да разполагат с надеждно издаден и валиден електронен подпис, уточняват от Райфайзен Лизинг.

"Новата услуга е в унисон с политиката на компанията да предлага иновативни решения, които освен за оптимизиране на разходите и времето, ще допринесе и за опазването на околната среда", коментира Добромир Добрев, управител на Райфайзен Лизинг.

В началото на 2007 г. Райфайзен Лизинг започна да издава и електронни фактури.