За първи път от три години насам изтеглените бързи кредити отчитат спад, като взетите такива заеми са с почти 226 млн. лв. по-малко от края на юни миналата година, отчита банковата статистика.

Края на юни вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,429 млрд. лв. (2,4% от БВП), докато преди година бяха 2,655 млрд. лв. (2,7% от БВП). Спадът е с 8,5% на годишна база и с 14,7% (418,4 млн. лв.) на тримесечна, се вижда от данните на БНБ.

Вземанията по кредити със срок на изплащане за срок от 1 до 5 години са 629,5 млн. лв., като намаляват на годишна база с 15,9% (119,1 млн. лв.) и с 22,1% (178,1 млн. лв.) на тримесечна. Заемите със срок до една година към края на юни са 510,3 млн. лв. като за година намаляват с 0,7% (3,4 млн. лв.) и с 11% (62,9 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г.

Необслужваните кредити са за 278 млн. лв. За една година те намаляват с 29,7% (117,7 млн. лв.), а спрямо края на март 2018 г. - с 18,9% (64,8 млн. лв.).

В края на юни вземанията по бързи заеми, отпуснати на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, намаляват на годишна база с 13,5% (284,1 млн. лв.) до 1,822 млрд. лв. На тримесечна база се понижават с 20,6% (472,1 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява за една година от 80,2% до 76,1%.

В структурата на вземанията от домакинства преобладават потребителските кредити които са 1,683 млрд. лв. в края на второто тримесечие.

Спрямо миналата година те намаляват с 12,6% (242,5 млн. лв.) и с 21,8% (467,9 млн. лв.) на тримесечна база. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора се увеличава от 91,4% към края на юни 2017 г. до 92,4% към 30 юни 2018 г.

Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2018 г. е 37,1 млн. лв. и за една година намалява с 56,4% (48 млн. лв.).

Спрямо март той се понижава с 13,8% (5,9 млн. лв.). Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията от сектора е 2% в края на юни, при 4% в края на същия месец на миналата година.