Българските потребители стават все по-финансово грамотни при избор на оферта за жилищно кредитиране и все повече хора се вглеждат в детайлите на финансовите продукти, които използват.

53% от потребителите разбират какъв вид е лихвата им (плаваща или фиксирана), но все още има неразбиране (36%) как точно се формира тя. Това показва ново проучване за нагласите на българите към жилищното кредитиране, проведено от Moitepari.bg и Централна Кооперативна банка. 

Родните потребители се доверяват най-вече на личната си преценка и проучване (32%) при избор на кредитор. На второ място се нареждат препоръките от приятели и онлайн сравненията (31%), а конкретните условия и предложения на банките са на трето място с 26%. 

Основните фактори при избор на оферта за жилищно кредитиране при българите е размерът на Годишния процент на разходите (ГПР) и лихвата по кредита. По-голяма част от участниците в проучване са отговорили, че лихвата, която имат по ипотеката си е между 3% и 4%.

Въпреки, че през последните няколко години лихвите по кредитите се понижават, 55% от потребителите смятат, че могат да бъдат още по-ниски, а 14 на сто са на мнение, че застраховка "Живот" може да се намали.  

За 12% от потребителите преференциалните условия, които банките предлагат, когато има превод на работна заплата, са решаващи. 

Офертите на ипотечни кредити в лева се подобряват, показват още данните от проучването. През 2018 г. националната валута е предпочитана от 79% от анкетираните. Като основна причина те посочват, че получават заплатите си в левове (47%) и че условията са по-изгодни (27%). 

90% от анкетираните са изрядни платци и редовно обслужват кредитите си, а според 42 на сто в бъдеще ще имат проблеми по плащанията. 39% от хората биха рефинансирали кредита си ако могат да постигнат по-добри условия, а 19% от анкетираните смятат, че доходите им ще се вдигнат.