Fibank (Първа инвестиционна банка) вече предлага жилищен кредит „Право на избор”, при който клиентите сами избират условията. 

Предложението е с 0% лихва за първата година и с ниска фиксирана лихва за втората и третата година – от 6.5%. 

Жилищен кредит „Право на избор” от Fibank дава пълна свобода и спокойствие на клиентите, както и опция за възстановяване на 1% годишна лихва върху кредита в края на всяка година. 

Клиентите на банката могат да използват и опцията за гратисен период от 12 месеца на всеки 5 години от срока на кредита след първата година. 

Гратисният период се ползва при нужда и им предоставя допълнителна сигурност, в случай че се появят временни финансови затруднения. 

Максималният срок за погасяване на кредита „Право на избор” е до 35 години, като няма ограничение в максималния размер на отпусканата от Fibank сума. 

За улеснение на своите клиенти, Fibank (Първа инвестиционна банка) издава безплатно на всеки клиент удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност от 6 месеца. По този начин всеки клиент предварително знае с каква сума може да разполага и лесно може да намери желания от него имот. 

Кредитът се отпуска в размер до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот, независимо дали жилището е панел, ЕПК или тухла. Жилищният кредит „Право на избор” се предлага в лева, евро и щатски долари, като няма такса за разглеждане на документите.