Загубата на банковата група на Корпоративна търговска банка за първото полугодие е 65,445 млн. лв., показва консолидираният отчет, публикуван от квесторите на банката чрез БФБ-София. В консолидирания отчет не са прибавени финансовите резултати на ТБ "Виктория", която КТБ придоби на 12 юни. 

Поради специалния надзор, под който и двете банки бяха поставени веднага след сделката, към 30 юни КТБ няма ефективен контрол върху ТБ "Виктория" и затова тя не попада в консолидирания отчет, поясняват квесторите. Консолидираните финансови отчети отразяват финансовите резултати на дъщерните на КТБ фирми - КТБ Асет Мениджмънт АД, ДАР 02 ООД и Фара Консулт ООД. 

От данните на БНБ за печалбата на банковата система по-рано стана ясно, че заради загубата на КТБ и ТБ "Виктория" в размер на 88,2 млн. лв. печалбата на сектора се е свила до 108,4 млн. лв. през второто тримесечие при 223,7 млн. лв. за първото тримесечие. 

Загубата на КТБ в размер на 65,445 млн. лв. е изцяло вследствие на заделените провизии за загуби от обезценка в размер на 95,9 млн. лв. Само за първото тримесечие на 2014 г. КТБ има печалба от 13,11 млн. лв.

Кредитният портфейл на КТБ възлиза на 5,266 млрд. лв. към края на юни. Това са 76,3% от общата сума на активите. В отчета се посочва още, че в резултат на засиленото теглене на средства от клиенти на банката и рязкото намаление на наличните ликвидни активи към 30 юни коефициентът на ликвидни активи е 4,71% при такъв за системата от 27,6% в края на юли.

Към края на юни сумата на активите на КТБ на консолидирана основа е 6,897 млрд. лв. От 1 юни до 20 юни в резултат на засиленото теглене на средства от клиенти на банката сумата на активите спада с 8,2%, или с 629 млн. лв.