Комисия за защита на конкуренцията разреши (КЗК) на „Пощенска банка“ да придобие „Банка Пиреос България“. Това става ясно от решение на регулатора, публикувано днес.

От КЗК съобщават, че новата обединена група на „Юробанк България“ и „Банка Пиреос България“ би заела четвърта позиция по размер на активите, с общ дял от 10.7% за 2017 г. След концентрацията на двете компании обединената група ще заема 5-то място при потребителските кредити с дял от 9%, като досега „Пощенска банка“ е заемала 6-то място с дял от 7.9%, а банка „Пиреос“ 8-мо място.

Стратегията на Групата на „Юробанк“ е след придобиването на контрол върху придобиваното предприятие да се пристъпи към процедура по преобразуване чрез вливане на „Банка Пиреос България“ АД в „Юробанк България“ АД.

По този начин ще бъде създадена по-голяма и стабилна финансова институция, която ще може по- ефективно да се конкурира на пазара, като предлага повече и по-изгодни продукти и услуги на своите клиенти, става ясно от съобщението.

Според него обединяването на дублиращите се функции в централата ще позволи да се постигнат значителни икономии от мащаба, по-висока ефективност на процесите и по- ниска стойност на предоставяните услуги.

Разходите за външни услуги и маркетинг също могат да бъдат значително оптимизирани, без това да окаже негативно влияние върху качеството на предоставяните услуги на потребителите.

Създаването, продажбата и обслужването на модерните банкови продукти е свързано с големи първоначални и оперативни разходи, както и с необходимостта от допълнителни инвестиции в информационни системи и канали за дистрибуция (физически и електронни).

От тази гледна точка, възможността новите продукти да достигнат до повече потребители е от ключово значение за постигане на по-висока ефективност и по-добри крайни цени за потребителите.

Решението на регулатора може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.