Лихвите по кредити и депозити в лева са се повишили минимално през ноември, отчитат от БНБ.

С половин процентен пункт е годишното повишение на лихвата по потребителските кредити в лева през ноември, сочат данните на Централната банка.

При депозитите също се наблюдава минимално повишение, но то е много по-малко спрямо ръста на лихвите по кредитите.

При евровите продукти - независимо дали става дума за заеми или влогове, лихвите продължават да се понижават. 

Единствено при жилищните кредити лихвите все още се понижават, независимо от валутата, в която е изтеглен заемът.