Кризисната 2009 г. сви над девет пъти кредитния ръст, показват данните на БНБ. През миналата година кредитирането за бизнеса и домакинствата се е увеличило със  скромните 3.6% спрямо 2008 г. За сравнение - през 20008 г. повишението беше 32.5% на годишна база. Обемът на заемите, отпуснати за фирми и домакинства в края на 2009 г., достига 50.1 млрд. лв., като номиналното нарастване на портфейла е с 1.7 млрд. лв. Година по-рано това увеличение е било с 11 млрд. лв.

Глобалната криза през миналата година доведе до свиване на кредитирането, затягане на стандартите и изискванията към клиентите от страна на банките и намаляване на апетита към задлъжняване от страна на самите клиенти - фирми и домакинства.

Най-нисък през миналата година е бил ръстът на фирмените заеми - 2.3%, като обемът им достига 30.2 млрд. лв., а най-висок е на жилищните ипотечни - 8.4 на сто, достигайки 7.7 млрд. лв. Тук трябва да се отчита и базата, върху която се реализира това повишение. Годишното увеличение на потребителските кредити е с 6.9% до 7.3 млрд. лв. Според прогнозите на банкери годишният кредитен ръст през тази година ще бъде около 7-8%, като той отново ще изпреварва покачването на икономиката. Очакванията на банкерите са за раздвижване на кредитирането основно в корпоративния сектор и ипотечното кредитиране.

До голяма степен кредитният ръст се намалява от обратно изкупените от банките заеми (пакети от кредити, изнесени към трети лица, обикновено банките майки, по време на кредитния бум, сега се връщат обратно в местните банки). Номинално кредитният портфейл на банките се увеличава с 1.7 млрд. лв., но за цялата минала година нетните покупки на кредити са 1.5 млрд. лв.

В същото време покачването на заемите с проблеми в обслужването е трицифрено за една година, като делът им достигна 10.6% в края на 2009 г., а обемът им - 4.109 млрд. лв. С най-голямо нарастване са лошите и преструктурирани жилищни заеми - 359% до 869 млн. лв. Техният дял от общия обем заеми за домакинства е 4%.

Проблемните фирмени кредити се увеличават с 261% до 2.2 млрд. лв. и дял от 7.2%, а потребителските са с ръст от 179%, достигайки 952.4 млн. лв., или 3.6% дял. Според прогнозите на международни финансови институции тази година ще бъде пикът на необслужваните кредити у нас, като поне още едно-две тримесечия те ще продължат да растат и след средата на годината ще започнат да намаляват.