Вместо да тръгнат нагоре, каквито са прогнозите на експертите, лихвите по кредитите у нас отново отбелязаха спад. През юни 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.47 пр. п. до 8.19%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.48 пр. п. до 8.69%, показват данните на БНБ.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.02 пр. п. до 2.57%, а ГПР по тези кредити – с 0.03 пр. п. до 2.85%.

Нараства обаче лихвата по другите кредити в левове с 0.48 пр. п. до 3.89%, както и тази за заеми за Работодатели и самонаети лица- с 0.47 пр. п. до 3.85%.

През юни 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.04 пр. п. до 14.76%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.07 пр. п. до 20.84%.

По-ниските лихви очаквано водят и до повече изтеглени кредити. Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 11.2% (83.5 млн. лв.) до 830.7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 22.6% (26.1 млн. лв.) до 141.7 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 23.2% (138.5 млн. лв.) до 736.7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8.2% (13.2 млн. лв.) до 173.6 млн. лв.

Лихвите по депозитите обаче вървят нагоре, като по влогове в евро средният лихвен процент се повишава с 0.13 пр. п. до 0.70%, а по тези в евро – с 0.55 пр. п. до 1.25%. По овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01%, както и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро - съответно от 0.11% и 0.16%.

Условията по ипотечни кредити са все още изгодни

Ръст на лихвите има и по спестяванията на фирмите. Лихвата по депозитите в левове нараства с 0.15 пр. п. до 1.76%, а по тези в евро – с 0.08 пр. п. до 1.55%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се повишават с 0.01 пр. п. и с 0.02 пр.п. съответно до 0.02% и 0.04%.

istock
istock

Фирмите обаче вече плащат по-високи лихви върху новите кредити. За заеми до 1 млн. евро, договорени в левове, лихвата се увеличава с 0.23 пр. п. до 4.00%, а по тези над 1 млн. евро се запазва на ниво от 4.01%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.51 пр. п. до 5.43%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.39 пр. п. до 5.74%. По овърдрафта в левове нараства с 0.16 пр. п. до 3.27%, а по овърдрафта в евро – с 0.19 пр. п. до 4.95%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg