Всяка община, която стопанисва находище на минерална вода и подготви проект за развитието му, може да използва безлихвен заем. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василев в интервю за "Стандарт". 

Чрез новата пилотна програма държавата чрез МОСВ ще подпомага финансово общините за по-пълноценно използване на минералните ресурси. Програмата стартира в началото на септември, като МОСВ ще осигури до 50% безвъзмездно финансиране на общинските проекти за развитие на СПА или балнеотуризъм, както и за геотермална енергия за отопление на сгради и оранжерии. 

За да покрият останалите 50% от проекта, общините могат да изтеглят кредит, като държавата ще поеме и разходите за лихвите им по него, обясни Василева. 

Министърът подчерта, че още през 2012 г. е предоставена възможност на общините за стопанисване на минералните находища, които са държавна собственост. Те са общо 63.

"Това, от което общините имат нужда, е рехабилитация на довеждаща инфраструктура до населеното място или рехабилитация и доизграждане на разпределителната мрежа вътре в населените места. Възможностите са много. Тъй като инфраструктурата е доста амортизирана, ще подпомогнем общините, които имат стратегия, желание и планове да развият бизнеса с минерални води на своята територия", коментира Ивелина Василева.