ББР Лизинг и Националният гаранционен фонд, част от Групата на Българската банка за развитие, стартират съвместна програма за лизингово финансиране на микро, малки и средни предприятия при облекчени условия.

Компаниите ще могат да се възползват от лизинг за закупуване на машини и оборудване с 5% самоучастие, както и на транспортни средства и недвижими имоти с 0% собствено участие.

Лизинговото финансиране е с таван до 1,5 млн. лв. и със срок на изплащане до 8 години.

С новата програма ББР Лизинг дава възможност за покупка както на ново и употребявано производствено оборудване, строителна и земеделска техника, транспортни средства, така и на медицинско оборудване и недвижими имоти за стопански цели.

7,4 млрд. лева е раздала Банката за развитие у нас

Програмата разширява възможностите за внедряване на иновации от българските компании и осигурява допълнителна ликвидност на лизингополучателите чрез намалени изисквания за самоучастие и по-дълги срокове на изплащане. Целта е да се улесни достъпът до финансиране за микро, малки и средни предприятия и да се насърчат компаниите да модернизират производствените си мощности.

istock
istock

Крайният срок за кандидатстване по програмата е до края на 2025 г.

ББР Лизинг продължава да предлага и облекчени условия на финансиране за „зелени“ инвестиции до 5 млн. лв. по програма Invest EU, направление Устойчивост. Мярката е насочена към индустриална енергийна ефективност, производство на енергия, нискоемисионна мобилност, устойчиво използване на материали и кръгова икономика.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase