Европейската централна банка (ЕЦБ) оповести резултатите от оценката на качеството на активите и стрес-тестовете на шест български банки. Още вчера от БНБ излязоха с позиция, че оценките, направени от Франкфурт, потвърждават устойчивостта на системата.

Шест са банките, които ЕЦБ избра, за да оцени - това са Уникредит, ДСК, ОББ, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк.

При четири от тях резултатите показват много голяма устойчивост и стабилност, докато при две има необходимост от укрепване на капитала. Това са Първа инвестиционна банка и Инвестбанк, като реално и двете преминават успешно оценката.

Препоръките са направени, тъй като и при двете институции се виждат потенциални трудности при възможно най-усложнения и хипотетичен сценарий.

В позициите и на двете банки се казва, че това не може да бъде считано за индикативно за състоянието им, тъй като сценарият за потенциален икономически развой е изключително утежнен и почти невероятно да се случи. Също така банките подчертават, че продължават да работят за укрепване на капитала си.

От останалите банки, подложени на оценка от Франкфурт, също има становища, потвърждаващи не само собствената им стабилност, но и общата за системата.

От БНБ още вчера коментираха, че одобряват резултатите от цялостната оценка.

„Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка“, казват от Централната банка и подчертават доброто си сътрудничество с ЕЦБ.

Оценката от Франкфурт е необходима като част от пътя на страната ни към тясно сътрудничество с единния банков съюз. Това е условие за влизането на България в ERM II, известен като чакалнята за еврозоната.