Всеки пети българин закъснява с издължаването на сметките и борчовете си от разсеяност, сочи проучване на навиците на плащане в Европа. Средното ниво на такива платци в Източна Европа е доста по-високо, отколкото у нас и достига 28 на сто.

На първо място с 32% сред причините за неплащане е безработицата. В сравнение обаче с миналата година е отчетен спад от 3%. Общата икономическа ситуация е причина всеки четвърти да не се издължава навреме. Прекалено много натрупани дългове е на пето място сред факторите за неплащанията от обикновените хора.

Изследването на EOS Matrix сочи още, че 15% е делът на измамниците умишлено не погасяващи борчовете си, докато за миналата година той е бил двойно по-голям. По този показател страната ни е на средното ниво за Източна Европа.

Едновременно с това обаче родните бизнесклиенти са най-недисциплинираните на Стария континент и 28% от тях се бавят или не плащат въобще. Основна причина за това са собствените им несъбрани вземания. 

В съседна Гърция този дял е по-нисък - 26%. При гражданите България е на средното ниво Европа от около 22 на сто. Най-точни в издължаването естествено са германците. Там само при 18% от фирмите и 13% гражданите са отчетени забавени или отписани плащания.

За последната година се забелязва осезаем спад на просрочията, за гражданите от 26% на 22%, а при бизнесклиентите - от 33 на 28 на сто.

Най-голям е той в търговията с цели 14% до 23 на сто. В сферата на услугите спадът е слаб - само 2%, а в промишлеността се забелязва негативна тенденция на ръст на неплащанията от 24 на 26 на сто, сочи проучването.

То констатира още, че културата на плащане в европейските държави се подобрява. Положителната тенденция е налице и в България, макар и все още страната да е в дъното на класацията по редовни плащания - средно 74% (70% през 2014 г.) от фактурите се плащат в договорените срокове при 78% за Европа (спрямо 75% година по-рано). 

У нас от 29 на 22 дни се скъсило забавянето след падежа на плащанията по фактурите. За цяла Източна Европа също е отчетен спад от 27 на 21 дни.

Сега бизнесът у нас отписва само 3% от несъбраните си вземания, срещу 2 на сто през 2014 г. За да намалят подобни рискове фирмите у нас предлагат на бизнесклиентите си срокове за отложено плащане от 36 дни, а за гражданите - 23 дни.

Най-либерални в това отношение са в съседна Гърция, съответно 51 и 37 дни гратис. Най-стегнато е в Германия, където се дават 26 дни за фирмите и 15 дни за гражданите.