Втори фонд ще гарантира стабилността на банковия сектор. От 2016 г. наред с Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) ще заработи и фонд за преструктуриране на финансовите институции. 

Държавата трябва да прецени дали изпреварващо да капитализира този фонд, като отпусне заемен ресурс. Това стана ясно на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание вчера. Комисията гласува на първо четене изцяло новия законопроект за преструктуриране на банки, който се приема в изпълнение на европейски директиви.

Функционирането на втори фонд няма да натовари банките, които внасят вноски в него, защото общата такса за двата фонда занапред ще бъде по-ниска от съществуващата в момента, коментира подуправителят на БНБ Димитър Костов. 

Във фонда за преструктуриране през следващите 10 години трябва да бъде събрана сума равна на 2% от гарантираните влогове. Това е равносилно на 0.2% средногодишна такса. Банките ще внасят още 0.1% във ФГВБ. Конкретните вноски на банките ще зависят от размера на гарантираните влогове в тях, от задълженията им и рисковия им профил.

Проблемът, по който трябва да се вземе политическо решение, е дали Фондът за преструктуриране да бъде изпреварващо капитализиран, коментира Костов. След кризата с КТБ ресурсът във ФГВБ е на минимума, а новият фонд ще се захранва постепенно. "Работа на политиците е да преценят дали при обсъждане на закона за държавния бюджет за 2016 г. да се позволи изпреварващо финансиране на фонда, или пък да се финансира с друг заемен ресурс", каза Димитър Костов. 

Остава под въпрос и кога ФГВБ ще може да върне отпуснатия от държавния бюджет заем от близо 2 млрд. лв. В началото на годината от коментари на финансовия министър Владислав Горанов стана ясно, че е възможно ФГВБ да възстанови цялата сума още тази година, емитирайки нов заем. Засега няма данни да има готовност за такава емисия. 

С преждевременното връщане на заема са свързани размерът на фискалния резерв и евентуалната нужда от заеми през 2016 г. за покриване на дефицита по държавния бюджет.