Около 10% от студентите у нас управляват отлично своите пари, над 50% се справят сравнително добре, а 36% не се справят добре с този важен аспект в живота.

Това показват данните от проучване на JA България и NN България, проведено сред 260 студенти в рамките на съвместен проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности”.

Изводите от проекта са, че като цяло студентите ни имат познание за личните финанси на добро ниво, но са завишени предварителните очаквания за собствената грамотност.

Със самото проучването се дава възможност да се направят любопитни наблюдения по отношение на финансовото поведение на студентите.

Колко плащат за час работа на наши студенти в САЩ

Оказва се, че 67,5% от тях водят бюджет на домакинството с честота на следене веднъж седмично или веднъж месечно, като няма съществена разлика между много добре управляващите парите си и останалите.

34% разчитат на записки в бележник за следене на бюджета си, като се отчита съществуваща връзка между нивото на финансова и нивото на дигитална/компютърна грамотност – студентите, които се справят сравнително добре или много добре с управлението на личните финанси, използват софтуерни приложения, за да следят бюджета си.

istock
istock

От тези, които управляват парите си отлично, 16 % отделят част от своя месечен доход за спестявания, срещу средно13% при всички студенти.

От всички отговорили 37% биха спестявали, за да стартират бизнес.

Може ли да работя, ако нямам 18 години?

Интересен е фактът, че най-голям е делът на студентите, които заделят средства или планират да започнат, за да си купят жилище или за непредвидени ситуации.

Една от основните разлики между много добре управляващите парите си и останалите е в спестяването за пенсиониране –73,1% от „отличниците“ в управлението на личните финанси заявяват, че понастоящем спестяват за пенсиониране (чрез пенсионен фонд/ пенсионен план, застраховка живот, заделяне на пари в банка), а същият процент за тези, които не управляват добре своите пари, е 47,9%.

istock
istock

Над 90% от студентите имат желание да управляват по-добре парите си, но докато при студентите, справящи се отлично и към момента, основната пречка е, че постоянно го отлагат, то при студентите, които не се справят добре с управление на парите, причината е, че не знаят откъде да започнат. 

„Това налага изводa, че усилията за подобряване на финансовата грамотност на студентите са много необходими и навременни и биха дали добри резултати. Колкото по-висока е финансовата грамотност на хората в обществото ни, толкова по-успешно ще бъде цялото общество и пътят за това е през образованието“ – заяви Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България.

1200 лв. стартова заплата очакват студенти

„Проучването сред студентите показа, че равнището на финансова грамотност въздейства върху вземането на решения, свързани с управлението на личните финанси. За NN България, като партньор на проекта, това е ясен сигнал, че усилията ни да допринасяме за повишаване на финансовата грамотност на различни групи – деца, ученици в средната и гимназиалната степени на образование, студенти и възрастни – имат смисъл, тъй като съдействат за разширяване на икономическите възможности и повишаване качеството на живот.“ – отбеляза Николай Стойков, главен изпълнителен директор на NN България.

14,3% от респондентите са изучавали дисциплината „Лични финанси“, въведена благодарение на усилията на проекта, а 85,7% от отговорилите не са имали досег с дисциплината през изминалата академична година.


Съвместният проект на JA България и NN България „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности” стартира в началото на 2018 г. с издаването на учебника „Лични финанси: Въведение“, разработен от екип на JA България и проф. Даниела Бобева.

Инвестиция от 1000 долара в Google преди 10 години - колко бихте имали сега?

След това дисциплината беше въведена като избираем предмет в 5 университета в страната (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Русенски университет „А. Кънчев“, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, ВУЗФ, УниБИТ), а в изследването, проведено през 2019 г. участваха 260 студенти.

Сред целите на проучването са да се измери финансовата грамотност на студентите в България, както и  да се установи действителното им финансово поведение. Образователната организация JA България ще продължи проекта и през 2020 г., с подкрепата на NN България.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg