Младите у нас хора не работят, защото имат нереалистични очаквания за доходите.

Другата причина за пасивността им на пазара на труда е фактът, че разчитат на доходите на членове на домакинството (особено на работещите в чужбина).

Това показва изследване на Института за пазарна икономика на причините на това защо не работят младите, които нито са заети, нито се обучават (NEETs). Изследването за първи път разглежда данни за NEETs по етнос, здравен статус и по доходи.

22,6% от младежите в България между 15 и 34-годишна възраст нито търсят работа, нито преминават през някакъв етап от образованието си, тоест попадат в категорията NEETs ("not in edication, employment or training").

"Новите резултати, основани на данните от Европейското изследване на доходите и условията на живот показват обезпокоително високи дялове на NEETs сред ромските и бедните домакинства", посочват авторите на доклада, като допълват, че в тази категория са по-застрашени да попаднат мъжете и "жителите на регионите с по-голяма концентрация на етнически малцинства", докато обратното е вярно за индивидите със средно или висше образование.

Кои ще са най-търсените професии в България

Най-голям дял на хора, които нито работят, нито учат, се наблюдава сред хората между 30 и 34 години. За разлика от тях, тези на възраст до 19 години (с изключение на живеещите в Южния централен и Югоизточния региони) рядко попадат в тази категория, тъй като те обикновено учат.

istock
istock

Териториалната разбивка на данните сочи, че една трета младежите, намиращи се извън заетостта и образователните институции, живеят в Южния централен регион.

Това означава, че Южният централен регион надминава по този показател Северозападен регион, който обикновено се смята за най-неблагоприятния регион в страната, що се отнася до състоянието на трудовия пазар."

Четворна надница ако работим по време на празници

Анализът показва, че семейния статус и наличието на деца водят до значителни полови разлики при риска от изпадане в категорията на NEETs, като при семействата, обхванати от изследването и от докладите, върху които се базира документът (Европейското изследване на доходите и условията на живот и Наблюдението на работната сила), е много по-вероятно жена с дете да излезе от пазара на труда и от образователните институции в страната.

Друг фактор за това е неравенството във възможностите, пред което са изправени младежите в лошо здравословно състояние или със степен на инвалидност.
 
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg