Един час нощен труд да се заплаща в размер на половин процент от минималната работна заплата, както и да се преустанови финансирането на частните болници от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - за това настоява Изпълнителният съвет на Медицинска федерация "Подкрепа" в искания, изпратени до премиера Бойко Борисов.

Синдикалистите дават срок за изпълнение на тези искания до 31 декември 2019 година.

БАН иска 20% по-високо заплащане на труда на учените

Синдикалистите от Изпълнителния съвет на медицинска федерация "Подкрепа" настояват в срок до 31 октомври тази година да се достигнат договорените в отрасловия колективен трудов договор заплати за всички категории персонал, работещ в системата на здравеопазването.

С колко вдигат заплатите догодина

Същия срок дават и за увеличение на началните и основните заплати в Регионалните здравни инспекции.

iStock
iStock

Сред другите искания са премахване на лимитите за дейност на лечебните заведения, както и остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки.

Синдикалистите искат още обединение на службите "Спешна помощ" , "Полиция" и "Пожарна" под едно командване и промяна в категорията на труд на работещите в Спешната помощ.

Работници на протест заради неизплатени заплати

И не на последно място - увеличаване на публичните разходи за здравеопазване като дял от БВП минимум 7%.