Учениците и обучаващите се възрастни ще бъдат облекчени в избора на своето професионално развитие чрез изцяло нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

Това е заложено в публикуван за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за професионалното образование и обучение, разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от МОН.

Основната цел на промените е да се модернизира и усъвършенства правната регулация в областта на професионалното образование и обучение. Идеята е да се постигне обучение по широкопрофилни професии с възможност за надграждане на придобитата квалификация.

Предлагат единен регистър за признаване на дипломи от чужбина

В новия списък ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни често сходни специалности. В същото време ще се осигури необходимата на учащите и на бизнеса информация относно нивото на обучение по националните и европейски стандарти.

istock
istock

За всяка професия занапред няма да има изписани специалности, а ще бъдат посочени различните до 4 степени на професионална квалификация за съответната професия. На тези степени ще съответстват и нивата по Европейската квалификационна рамка, Националната квалификационна рамка, както и длъжностите, които могат да бъдат заемани според съответната подготовка.

Действащият сега Списък съдържа 588 специалности, групирани в 245 професии и 47 професионални направления. Наред с професионални направления, които включват множество професии и специалности, има и такива, при които има една професия. Половината от всички професии в списъка имат само една единична специалност, което я прави ненужна. Включени са и специалности от различни професии, които имат еднакви наименования. Всичко това може да заблуди учениците за естеството на избраната специалност поради сходство или съвпадение в имената, както и да ограничи възможността за реализация в твърде тесни специалности.

Вдигат таксите за обучение на студентите

Вече ще е възможно провеждане на обучение по теория на професията от разстояние в електронна среда.

Подобряват се възможностите за валидиране на професионални знания и умения. Това ще става чрез предварително съпоставяне на заявените от лицето знания, умения и компетентности с единиците резултати от ученето, включени в съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.

Заложено е и намаляване на административната тежест за центровете за професионално обучение (ЦПО). Отпада изискването те да предоставят множество документи на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за да получат лицензия да провеждат обучения. Проверки на данните, които съществуват в различни регистри, ще се правят служебно от НАПОО. Ще има и възможност за ЦПО да отложат с до 5 години заличаването на професия от издадената им лицензия, ако не са извършвали обучение по нея повече от 5 последователни години. Това се прави заради динамиката на пазара на труда и невъзможността в кой момент ще има нужда отново от кадри в дадена област.

Браншовите и работодателски организации занапред ще имат нормативно регламентирано участие в оценяването на качеството на професионалното образование и обучение.

С промените в закона се регламентира и възможността по заявки от бизнеса хора да се обучават в дейности по „част от професия“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg