Оформят някои сектори, към които банките проявяват предпочитания, съответно предлагат и преференциални условия за кредитиране, показва анализ на компанията за кредитно консултиране "Кредитланд".
Основни критерии при оценка на кредитоспособността на кандидата за ипотечен кредит са професията, доходите и перспективите на работното място, обяснява консултантът Цеца Бонева. Професията и сферата на работа вече придобиха такова значение, каквото и размерът на кредита, вида на имота и всичко останало свързано с една имотна сделка. Ето защо на тази тема също трябва да се отдаде нужното внимание.
 
Какъв тип клиенти предпочитат банките
 

Едва ли отговорът ще е нещо, което никой не знае, а именно – колкото по-платежоспособни, толкова по-добре. Да, обаче, само размерът на заплатата невинаги е достатъчен. Добрият доход може да е добър сега, но в бъдеще да не е и това зависи от различни фактори. Нека да започнем с това какво е „Надежден клиент“.

Кредит от банка – кога е добре да се въздържим

Надежден клиент за отпускане на ипотечен кредит е клиент, който трябва да притежава редица характеристики. Някои от тях са:
Подходяща възраст. Кандидатът за кредит не трябва да е твърде млад или пък да е в почти пенсионна възраст. По-младите кандидати се считат за по-рискови, а приближаващите се до пенсионна възраст имат по-малка възможност за по-дълъг срок на кредита;
Семейно положение. Банките предпочитат семейните, считат ги за по-малко рискови;
Финансова култура. Колкото по-добре управлявате личните си финанси и това е видно, толкова малък носител на риск сте. Банките харесват това.
 
Надеждният клиент трябва да притежава не само тези характеристики, но и още някои. За тях подробно можете да прочетете в темата „Как банките оценяват кандидатите за ипотечен кредит“.
 
Професията и сферата на работа
 
Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт възможност да разработва подходящи стратегии за по-ефективно кредитиране на различните клиентски сегменти. В същината си пазарното сегментиране предполага разделяне на пазара на отделни части, характеризиращи се, както чрез спецификата на търсенето на потребителите, така и чрез спецификата на предлагането. Целта на  сегментирането при банките е анализ на икономическите сектори, определяне кои са с потенциал за развитие и устойчивост, вследствие, на което се определят целевите групи клиенти. Това са клиенти със сигурен и постоянен доход. На тези потенциални целеви групи от клиенти се предлагат преференциални условия за кредитиране.
 

Istock
Istock

В резултат на сегментирането се оформят някои сектори, към които банките проявяват предпочитания, съответно предлагат и преференциални условия за кредитиране. Това са ИТ сектор, производство и разпределение на енергия и горива, преработваща промишленост, застраховане, здравеопазване, административна и социална дейност, хранителна и фармацевтична промишленост, складиране и пощи, държавни служители, общински структури, служители в различни държавни ведомства и учреждения. Има също така редица професионални дейности, това са самоосигуряващи се лица, хора на граждански договори и  доходи от хонорари. Като професии това са някои медицински специалисти, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, зъболекари, зъботехници, архитекти, проектанти, инженери, експерт-счетоводители, одитори. Също могат да са физически лица или регистрирани като ЕТ / дружества.

Какво ще се случи с лихвите по кредитите за жилище

За жалост не всички сектори от икономиката могат да се възползват от преференции, дори напротив, банките се отнасят резервирано към някои от тях. За това е редно да отбележим и секторите, които изпитват затруднения през последните две години. Когато приходите в един бизнес/отрасъл намаляват, рисковете за заетите в него, растат. Напоследък като такива отрасли се оформят туризъм, ресторантьорство, хотелиерство. Тези отрасли се определят като носители на значително ниво на риск и за тях е възможно да се приложат допълнителни изисквания като условия за финансиране от банките.
 
Основното предимство един кандидат за кредит да има професия сред „привилегированите“ е именно отстъпките, които може да получи. Те са в различен размер и варират в зависимост от различни фактори. Да ги разгледаме.
 
Отстъпки според професията
 
Когато професията има значение, отстъпката в лихвата може да бъде в диапазона 0,2% - 0,5%. Има банки, които биха предложили дори отстъпка до 0,8% - 1%.
 

istock
istock

Отстъпки според размера на дохода
 
Доходът определено има значение – не само, за да бъде одобрен кредита, но и за параметрите по него. Според дохода, също е възможно клиентът да получи отстъпки, като практиката сочи вече установена тенденция. По-съществени отстъпки банките са склонни да предложат при нетен доход 2 000 лева и повече. Ако степенуваме отстъпките в лихвените нива, средно за пазара те биха изглеждали така:
 
До 1 000 лв нетен месечен доход – Стандартни лихвени условия
Над 1 000 – 1 500 лв. – отстъпката е около 0,10% - 0,20%
Над 1 500 – 2 000 лв. – отстъпката е около 0,20% - 0,30%
Над  2 000 лв. – отстъпката е около 0,30% - 0,40%
Над 3 000 – 3 500 лв.  – отстъпката е до около 0,40% - 0,50%, в някои случаи и повече
 
Отстъпки според позицията в работата
 
Освен професията и дохода, позицията на работното място е не по-малко важна. Има значение дали заемате ръководна позиция или сте служител без ръководни функции. Има значение дали сте управител на фирма, назначен с договор за управление или пък заемате средна мениджърска позиция. Поради това банките правят сегментиране и на тази база, респ. и отстъпките, които предоставят в офертите си за ипотечен кредит, варират. Висш, среден мениджмънт и експерт без ръководни функции са описани като първи позиции по НКПД. Обикновено висок нетен доход и професия или позиция вървят съвместно. Отстъпката, която може да се достигне е строго индивидуална, но може да бъде и над 0.50%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg