Разработване и въвеждане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, по който ще се осъществява обучение по широкоспектърни професии с възможност за надграждане на придобитата професионална квалификация, предвиждат промени в Закона за професионалното образование и обучение, внесени в парламента.

Законопроектът предвижда четири степени на професионална квалификация, като за тях се изисква:

1. за първа степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на рутинни дейности, при неизменящи се условия, при упражняване на професията;

2. за втора степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на дейности с комплексен характер, при изменящи се условия, при упражняване на професията;

3. за трета степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на дейности с комплексен характер, при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица при упражняване на професията;

4. за четвърта степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на широк кръг дейности с комплексен характер, при изменящи се условия, както и поемане на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределяне на ресурси, при упражняване на професията.

Има ли съпротива у нас срещу преквалификацията

Въвежда се възможността за обучение от разстояние в електронна среда за лица, навършили 16 години, по преценка на директора на институцията и при наличие на техническа възможност.

С цел  повишаване на възможностите за мобилност и заетост на придобилите професионална квалификация, натрупването на кредити се заменя с натрупване и трансфер на единици резултати от ученето в професионалното образование и в професионалното обучение.

istock
istock

Предложените законови разпоредби за натрупване и трансфер на единици резултати от ученето в професионалното образование и обучение са възможност за лицата, достигнали отделни единици резултати от учене, да ги натрупват до признаване на квалификация по професия или по част от професия, както и да ги пренасят от една професия в друга от същата област на образование, като по този начин се осигурява гъвкавост и проходимост в системата на квалификациите, пише още в мотивите към законопроекта.

Голяма част от квалификационните курсове, организирани за лицата, навършили 16 години, са за придобиване на професионална квалификация по част от професия. Затова в закона се предвиждат възможности за придобиване на квалификация по част от професия да се дефинират в държавния образователен стандарт. Регламентира се, че професионалното обучение по част от професия следва да включва постигането на не по-малко от три единици резултати от учене, като поне една единица резултати от учене е от специфичната професионална подготовка.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg