Повече от половината ученици в България изучават професия след седми клас. За поредна година се увеличава делът на професионалните паралелки, както и на тези със STEM професии и профили.

Осмокласниците в професионални гимназии са 56,56 процента от всички. Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020 година, когато за първи път се забелязва повишен интерес към професионалното образование, показва изпълнението на план-приема в гимназиите след седми клас за учебната 2021/2022 година, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката /МОН/.

Може ли да удължат учебната година

Сформирани са общо 2333 паралелки с 54 499 осмокласници. От тях 1381 са професионални, 1371 са STEM. Профилираните са 952. От тях с профил "Чужди езици" са 296.

Почти 32 000 ученици в осми клас (58,42 процента) се обучават по STEM профили и професии. Има ръст на приема в STEM професиите в направленията "Компютърни науки" и "Приложна информатика", както и в профилите "Природни науки" и "Софтуерни и хардуерни науки".
Значително е нараснал броят на учениците, които се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Тази учебна година те са 8483, а през изминалата са били 5425.

istock
istock

Най-голям е броят на учениците, които се обучават по такива специалности в областите Пловдив, Варна, Сливен и Стара Загора. Най-предпочитани са "Автотранспортна техника", "Производство на кулинарни изделия и напитки", "Спедиция, транспортна и складова логистика", "Производство на хляб и хлебни изделия", "Електрически превозни средства", "Машини и системи с цифрово-програмно управление" и "Трайни насаждения".

Близо 1300 ученици в 70 паралелки в осми клас се обучават и в защитени от държавата специалности. Техният брой е най-голям в областите Бургас, Варна, София-град и Стара Загора. Най-голям е броят на изучаващите "Полевъдство", "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", "Корабни машини и механизми", "Корабоводене - морско" и "Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия".

Нови правила за прием на първокласници в София

Най-високият процент на сформираните професионални паралелки е в област Враца - 75.74 процента от всички. Следва Перник с 69.10 процента. В София също има ръст - професионалните паралелки в осми клас са 41,38 процента. За сравнение през учебната 2019/2020 година процентът е 36,92 на сто.

Най-много са паралелките със STEM професии и профили в Перник - 75.56 процента, следвани от Търговище (75.06 процента) и Габрово (70.22 процента), информират от МОН.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg