През 2021 г. дейност са развивали 10 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31 декември 2021 г. от 538 млн. лева. Приходите от дейността на тези дружества достигат 332 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 73 млн. лева, съобщи Националният статистически институт.

Общият брой на осигурените в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31 декември 2021 г. е 4 849 242, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 042 млн. лева.

Изчезват ли парите ни за втора пенсия

В НСИ отчет за дейността си през 2021 г. са представили 28 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни, както и 16 фонда за извършване на плащания, от които 9 фонда за разсрочени плащания и 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии. Балансовата стойност на активите на пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31 декември 2021 г. е 19 618 млн. лв., а инвестициите достигат 17 745 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване на плащания към 31 декември 2021 г. е 13 млн. лв., а инвестициите са в размер на 3 млн. лева.

istock
istock

Застрахователните дружества са направили оборот от 3 290 млн. лв. през 2021 г., като данните са от общо 45 лицензирани застрахователя, подали годишен отчет за дейността си през 2021 г. в Националния статистически институт (НСИ), с балансова стойност на активите към 31 декември 2021 г. от 8 590 млн. лева, съобщи НСИ. 

Стигат ли натрупаните пари за пожизнена втора пенсия

Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2021 г. в размер на 239 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 52 млн. лв., а в "Друго застраховане, без животозастраховане" - 187 млн. лева.

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 251 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове) с обща балансова стойност на активите към 31 декември 2021 г. от 12 273 млн. лева. Получените чужди активи (финансови инструменти и парични средства на клиенти) са в размер на 7 493 млн. лева.

istock
istock

Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2021 г. възлизат на 1 628 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 266 млн. лева.

Осигурените в четирите вида пенсионни фондове нарастват

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ, са 9 967. Балансовата стойност на активите им към 31 декември 2021 г. е в размер на 1 417 млн. лева. Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2021 г. са 749 млн. лв., а приходите от регламентирана дейност - 710 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31 декември 2021 г. са 2 319 255, като от тях юридическите лица са 190 450, а физическите - 2 128 805. В тях работят 48 151 доброволни сътрудници, които са отработили 1 876 384 часа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg