При определяне правото и размера на обезщетение на лице, което е работило на територията на друга държава - членка и има завършени осигурителни периоди или периоди на трудова заетост на нейна територия, същите се вземат предвид, все едно че са завършени на територията на България.
 
При прилагане правилата на Регламент (ЕО) № 883/2004 доказването на периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост става чрез преносим документ (ПД) U1, който се издава по искане на осигуреното лице и структуриран електронен документ (СЕД) U002, който се разменя между институциите, уточняват експертите от НОИ.

Закупуване на осигурителен стаж за времето на обучението

В случай че лицето има придобити осигурителни периоди по законодателството на държава-членка на ЕС, желае да получава обезщетение за безработица по българското законодателство и не се е снабдило предварително с ПД U1 от компетентната институция на държавата-членка, в която е упражнявало трудова дейност, при подаване на заявлението за отпускане на обезщетение за безработица в ТП на НОИ следва да подаде и заявление за служебно удостоверяване на осигурителните периоди със СЕД U002.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg