Социална сигурност означава полагане на постоянни усилия от страна на държавата, за да покрие неблагоприятните последици от настъпването на осигурителните събития, които се определят като „социални рискове“. Има ли значение къде и като какви се осигуряваме, отговаря създателят на www.mywork.bg Тодор Капитанов.

Общественото осигуряване или още социално осигуряване е система, при която хората получават доходи или услуги, като резултат от принос към даден фонд или схема на застраховане. То обикновено покрива осигурителни рискове като напреднала възраст, инвалидност, а в някои страни също здравеопазване и безработица.

Изплащане на болнични след работа в друга държава

Държавното обществено осигуряване в България покрива следните осигурителни рискове: общо заболяване; трудова злополука; професионална болест; майчинство; безработица; старост и смърт.

istock
istock

В коя страна сте осигурен зависи от 2 фактора:

- от трудовия ви статус (наето лице, самостоятелно заето лице, безработен, командирован в чужбина, работещ в съседна на вашата страна и пр.)

- от вашата страна на пребиваване — не от вашето гражданство.

Не можете да избирате в коя страна да се осигурявате.

Когато живеете и работите в чужбина, ще бъдете социално осигурен или в страната си по произход, или в приемащата страна. Във всеки от двата случая трябва да се погрижите да останете осигурен, след като се преместите в новата страна.

Как да проверите дали работодателят ви внася осигуровки

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, информирайте се за системата за социална сигурност в приемащата страна.

Ако живеете и работите в чужбина като работник мигрант в ЕС — наето или самостоятелно заето лице — трябва да се регистрирате в системата за социална сигурност на приемащата страна.

istock
istock

В този случай вие и лицата на ваша издръжка ще бъдете обхванати от системата за социална сигурност на тази страна. Вашите обезщетения — обезщетения за болест, семейни обезщетения, обезщетения за безработица, пенсии, обезщетения за трудови злополуки и заболявания, за преждевременно пенсиониране и смърт — ще се определят в съответствие с местните закони.

Хора без осигуровки губят пари за безработица

В много страни обезщетенията, на които имате право, могат да зависят от това колко дълго сте плащали вноски преди това.

Страната, в която подавате заявление за обезщетения, трябва да вземе предвид всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС — все едно, че сте бил осигуряван в тази страна през цялото време.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg