Правото на обезщетение при пенсиониране на работниците и служителите е уредено в Кодекса на труда на Република България. Дали имаме право на обезщетение съгласно закона, ако сме придобили право на пенсиониране и едновременно с това сме в отпуск поради временна неработоспособност (болничен), отговаря Тодор Капитанов - създателят на  www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
 

Обезщетението не подлежи на данъчно облагане.
 
В закона изрично е посочено, че обезщетението при пенсиониране се дължи на работещия, ако той отговаря на условията, независимо от основанието за прекратяването на трудовото правоотношение.
 

Следователно, ако работещия отговоря на условието да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, дори едновременно с това е в отпуск поради временна неработоспособност (болничен)
 
Тези условия се прилагат и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

istock
istock

Обезщетението се изплаща от работодателя, само когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 

Обезщетението не подлежи на данъчно облагане.

Обезщетениe за причинени вреди на работника

Дали работник следва да получи това обезщетение, ако е работил на две места, съответно от единия и от другия работодател?
 
Съгласно закона, това обезщетението се изплаща само веднъж. Следователно работникът ще има право на обезщетение при пенсиониране при прекратяване на основния трудов договор, ако към датата на прекратяване отговаря на условието да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В нормативните разпоредби липсва правно основание работодателят по допълнителния трудов договор да изплаща обезщетението при прекратяването му.
 
Справка:
 
чл.8, ал.3 от Кодекса на труда
чл. 222 от Кодекса на труда
 
чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg