Има ли значение за колко време излизаме в командировка при нейното заплащане?

Оказвали значение дали нощуваме извън населеното място, или се връщаме в същия ден? Какво се включва в сумата, която следва да се изплати на работника или служителя, както и на други въпроси, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

На командирования служител, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера, т.е. 10 лв.

Вдигат двойно част от командировъчните

Тази разпоредба на закона се прилага в случаите, когато работникът или служителят поради характера на работата, която изпълнява, не се налага да използва цялото работно време, а само част от него, поради което в тези случаи не се налага да нощува, или в последния ден на командировката, когато лицето се завръща в мястото си на работа.

istock
istock

Командировъчните пари са за всички дни от командировката включително и почивните и празнични дни, ако те са включени в периода на командировката със заповедта за командировка.

Какви обезщетения ни дължи работодателят при командировка

Когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя.

istock
istock

Командироването се извършва въз основа на писмена заповед. В закона е предвидено, че в заповедта за командироване се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право и др.

Справка:

чл. 121, ал.1, ал.2 от Кодекса на труда

чл. 8, чл. 9, ал. 1, 19, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за командировките в страната

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg