Българските работодатели очакват добър климат на наемане на служители през третото тримесечие на 2019 г., но според проучването на ManpowerGroup само 11% смятат да увеличат персонала си.

Около 2% обмислят съкращения, а 85% от анкетираните 620 работодатели от цяла България очакват числеността на служителите да остане без промяна.

Най-активни в наемането на служители ще бъдат работодателите в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“.

„Въпреки инвестициите, които бяха направени в ключови сектори през изминалите три месеца, българските работодатели вероятно ще продължат да бъдат сдържано оптимистични. Намеренията им за наемане на служители са повлияни най-вече от растящото разминаване между нуждите и изискванията на бизнеса им и липсата на налични умения на пазара. Това, от друга страна, е добра новина, защото принуди много компании да осъзнаят, че едно възможно решение за недостига на таланти е обучението и развитието на специфични умения в самата организация“, коментира Александър Хангимана, управляващ директор, ManpowerGroup Балкани.Най-силно темпо на наемане на служители през третото тримесечие е отчетено от работодателите във Варна с нетна прогноза за заетостта от 12% - подобрение от четири процентни пункта на тримесечна база.

Работодателите в София очакват скромно увеличение на числеността на служителите, като споделят прогноза от 7% - най-ниското ниво за пето поредно тримесечие, докато прогнозата за Бургас и Пловдив е за ръст от 6%. В същото време работодателите в Русе отчитат най-слабата прогноза за следващото тримесечие -  едва 5% увеличение.

През следващите три месеца се очаква нивата на заетост да се подобрят в осем от 10-те индустриални сектора.

Най-силен климат на наемане на служители се предвижда в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, където нетната прогноза за заетостта е за 16% ръст - подобрение от четири процентни пункта на тримесечна и годишна база.

Работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ също споделят значителни планове за наемане с прогноза от 11% увеличение, а секторите „Транспорт, складове и комуникации“ и „Строителство“ отчитат прогнози от съответно 10 и 9% нагоре.

Работодателите от сектор „Минно дело“ очакват да намалят заетостта с прогноза от 2% спад, докато работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ предвиждат застинал пазар на труда с прогноза от 0% - най-слабото темпо на наемане на служители от началото на изследването преди осем години.

Работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-силни намерения за наемане с оптимистична нетна прогноза за заетостта от 20%.

Работодателите от малките (10-49 служители) и средно големите (50-249 служители) организации очакват леко увеличение на числеността на служителите с прогноза от +6%, а прогнозата на работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) е +1%.