От 1 януари 2021 г. минималната заплата ще бъде увеличена от 610 лв. на 650 лв., като се предвижда тя да остане в същия размер през 2022 г. и 2023 г.

Това е записано в проектобюджета за следващата година, който е пуснат от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена от 250 лв. на 300 лв.

474 млн. лв. допълнително са предвидени в проектобюджета за 2021 г. за увеличение на размера на минималната пенсия, а други 94 млн. лв. са за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.

Същевременно е предвидено през 2021 г. да получат еднократно финансова подкрепа под формата на ваучери за храна в размер на 120 лв. хората с пенсия от 300,01 лв. до 369 лв. включително. Това означава, че хората с минимална пенсия ще получат голямо увеличение на пенсията, но няма да имат ваучери за храна.

istock
istock

 
Допълнително е предвидено всички пенсионери да получат по 50 лв. допълнително за месеците от януари до март. След това от 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени с 5%.
 
Още от 1 август през настоящата година бяха увеличени с 30% заплатите на всички хора в държавната администрация, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, в т. ч. за служители на първа линия. Бюджет 2021 предвижда увеличение с 10% на парите за заплати за всички останали структури на администрацията.

За 2021 г. е разчетено и увеличение на средствата за заплати на персонала за изборни длъжности и за заетите в съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията. Догодина учителските заплати отново ще бъдат увеличени със 17%. Така ще бъде изпълнен и поетия от правителството ангажимент в рамките на няколко години заплатите на учителите да бъдат удвоени спрямо нивото им през 2017 г.

По 50 лв. за всеки пенсионер през ноември

Освен повишаването на доходите, образованието, пенсиите и социалната политика, сред приоритетите в бюджета за 2021 г. са здравеопазването и отбраната. Парите за здравеопазване в бюджет 2021 ще нараснат с 581 млн. лв. Като 75 млн. лв. са предвидени за осигуряване на ваксина срещу Covid-19.

Търсят се учители по  математика, физика и астрономия.
istock

С предложения законопроект за 2021 г. се предлага и актуализация на бюджета за 2020 г. Предвижда се намаление на неданъчните приходи с 895 млн. лв. и увеличение на разходите на хазната с 840,7 млн. лв. Тава хазната ще завърши годината с дефицит от 5,249 млрд. лв. (4,4% от БВП) или 4,4 на сто от прогнозния БВП. За следващата година се планира бюджетният дефицит да бъде намален на 3,9% от БВП и да бъде 4,88 млрд. лв.

В прогнозата до 2023 г. се предвижда държавният дълг да достигне ниво от 38,9 млрд. лв. - т. е. съотношението на държавния дълг спрямо БВП на страната да нарасне от 25,6% към края на 2021 г. до 28,2% в края на 2023 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg