Половин милиард лева нов дълг бяха поети чрез аукцион на вътрешния пазар, съобщиха от Министерството на финансите. Така общата нова задлъжнялост на страната ни от началото на годината става 1 милиард лева, при лимит от 7,3 млрд. лева.

Преотворени са книжа със срочност седем години и половина с падеж 24 май 2029 г., а постигнатата среднопретеглена доходност е 1,33%. Общият размер на подадените поръчки достигна 599,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,20.

Кабинетът тегли нов дълг

На предишния аукцион на тези 7,5-годишни книжа, проведен на 23 ноември 2021 г., беше постигната среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,49%, а тогавашното ниво на покритие беше 1,62 пункта.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 114 базисни точки (лихвата по българските книжа е с 1,14% по-висока от тази по немските).

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 84,1 %, следвани от застрахователните дружества – 8,4 %, пенсионни фондове с 3,8 %, гаранционни фондове – 1,4 %,  инвестиционни посредници 0,3% и други инвеститори – 2,0 %.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg