Чужденците продължават да разпродават имотите, които притежават в България, показват данни на Българска народна банка. Вложенията на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти у нас за годината са отрицателни в размер на 7,7 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 1,3 млн. евро и за 2020 г.

Общо преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са намалели наполовина за една година, показват още данни на БНБ.

За цялата 2021 г. направените в страната вложения в страната възлизат на 1,035 млрд. евро, свивайки се с 54,4% от 2,272 млрд. евро години по-рано.
Само през декември потокът е бил отрицателен на стойност 125,2 млн. евро при отрицателен поток от 114,4 млн. евро за декември 2020 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната през миналата година са от Люксембург (454,5 млн. евро), Германия (284,8 млн. евро) и Австрия (213,4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия (343,6 млн. евро) и Швейцария (143,7 млн. евро).

Чужденците разпродават имотите си у нас

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) през миналата година също излизат отрицателен на ниво от -90,6 млн. евро. За сравнение, за 2020 г. той бе положителен в размер 442,2 млн. евро.

istock
istock

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,587 млрд. евро при положителна стойност от 738,4 млн. евро за 2020 година, т.е. увеличението е около два пъти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg