Разумното управление на финансите е гаранция за сигурно финансово настояще и бъдеще.

Наличието на финансов план е сред основните фактори за добро финансово здраве. За да е добър един такъв план, не е достатъчно в края на приходната и разходната част да има равенство.

Нужно е да се заделят средства за бъдещо финансово обезпечение. Повечето хора се обръщат първо към традиционните спестовни влогове, в които държат своите пари „за черни дни“. В днешно време обаче лихвите по спестовните влогове често са по-ниски от процента инфлация на годишна база и това донякъде обезсмисля държането на парите в пасивна спестовна сметка.

По-разумният ход би бил да се инвестират така, че да носят допълнителна печалба във времето. Преди да се вземе решение за такъв тип инвестиция, трябва да се вземат предвид няколко фактора:

istockphoto
istockphoto

Целта на инвестицията

Във финансов план целите могат да са както краткосрочни (мечтана ваканция), така и дългосрочни (преждевременно изплащане на кредит или заделяне на средства за спокойна старост).

Когато определите целите си и за колко време искате да ги постигнете, тогава ще можете да се насочите и към конкретен инвестиционен модел.

Мнението на специалистите

Препоръчително е преди пристъпване към инвестиция да се запознаете с основните документи за фондовете – Проспект и Ключова информация за инвеститорите. В тях са описани, както инвестиционните стратегии на фондовете, така и техния рисков профил и нивото на общите текущи разходи.

Специалистите от Unicredit Bulbank, имат богат опит в предлагането на Фондове. При тях може да намерите, както документите описани по-горе, така и да получите допълнителна информация за Фондовете и структурата на техните портфейли, за да може да си изберете тези, които са най-подходящи за вас.

Кой инвестиционен фонд да избера

istockphoto
istockphoto

В многообразния свят на инвестициите избирането на фонд не е лесна задача. Трябва да се съобразят какви са целите, какъв е характерът на инвестиращия и с какъв риск би се чувствал комфортно, както и дали се търси допълнителна услуга като в застраховките „Живот“ например.

Всички тези различни фактори могат да намерят своето решение в Amundi- европейският лидер в управлението на активи и водещото управляващо дружество в България с 365 милиона евро активи.

За консервативните вложители са налични Кешови Фондове и Фондове на паричния пазар, както и специален Фонд Протект 90 (с изрична гаранция на минимум 90% от вложените средства). Съществуват също и различни възможности за умерените инвеститори и тези търсещи по динамично разпределение на техния капитал.

В момента Unicredit Bulbank дава възможност за инвестиране във Фондовете при по-добри условия. Клиентите имат различни опции да инвестират във Фондовете – директна инвестиция, инвестиране чрез Спестовни Планове (3,5 и 10 годишни), както и възможност за покупка на Застраховка Живот, свързана с инвестиционните Фондове на Амунди.

Предупреждение за риск:

Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фондовете не са покрити от гаранционен фонд, или от друг вид гаранция.

Внимание: Съдържащата се тук информация не е съвет за сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима сам решението си да инвестира, или да прави други сделки с Дялове/Акции на Фондовете.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg