Парите в обращение в нашата страна към края на юни 2021 г. нарастват с 18,2% спрямо същия период година по-рано, достигайки размер от 22,3098 млрд. лева, като самото повишение е с 3,4421 млрд. лева, показват данни на БНБ.

През второто тримесечие на настоящата година парите в обращение се увеличават  с 5,2%, или с 1,101 млрд. лева в сравнение с първите три месеца на 2021 г. И през трите месеца на второто тримесечие на годината парите в обращение отбелязаха положителен месечен растеж, като най-висок (с 4%) беше растежа през април.

Искат лимит за плащанията в брой до 10 000 евро в ЕС

В края на юни 2021 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,77%, а на разменните монети – 2,22%., съобщава БНБ.

Към края на юни в обращение са 528,9  млн. броя банкноти, които са с 18,8 млн. броя, или с 3,7% повече в сравнение с края на март 2021 г. За същия период общата им стойност нарасна с 5,3%, достигайки към 30 юни 21,7726 млрд. лева.

С най-голям дял (35,68%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 юни в обращение са 188,7 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,47%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Два златни лева пуска БНБ

През второто тримесечие като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 8,6 млн. броя банкноти. Те представляват 4,71% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти. С най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (44,87%), следвани от банкнотите от 20 лева (36,22%) и от 50 лева (10,97%). По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 5,76% и 2,18%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg