На 6 ноември полското правителство одобри проектозакон, с който се елиминира т.нар. „втори стълб“ – задължително пенсионно осигуряване в индивидуални партиди, управлявани от частни пенсионни компании.

Натрупаните средства в OFEs се прехвърлят или в т.нар. „първи стълб“, функциониращ на принципа на условните дефинирани вноски, или в т.нар. „трети стълб“ – допълнително доброволно пенсионно осигуряване с индивидуални партиди .

В общия случай, натрупаните средства в индивидуалните партиди във „втория стълб“ се прехвърлят в „третия стълб“, обясняват от Националния осигурителен институт.

На колко се пенсионират хората у нас

В този случай 15 на сто от натрупаните средства трябва да бъдат заплатени на държавата под формата на такса за прехвърляне. Ако осигурените лица искат средствата да бъдат прехвърлени в „първия стълб“, трябва да подадат заявление за това между 1 юни и 1 август 2020 г. и в този случай такса за прехвърляне не се дължи.

От друга страна, пенсиите им от „първия стълб“ ще бъдат обложени с данък, който понастоящем е 18 на сто от годишния доход и 32 на сто върху разликата до 85 528 злоти (43 743 евро). Очакванията са около 80 на сто от лицата да предпочетат средствата им да бъдат трансферирани в „третия стълб“.

iStock
iStock

В момента около 15,8 милиона лица са осигурени във „втория стълб“, като OFEs управляват активи от близо 162,3 милиарда злоти (около 83 милиарда евро).Тепърва предстои проектозаконът да бъде разгледан от полския парламент. Първоначално се очакваше промените да влязат в сила от 1 януари 2020 г., но правителството отложи старта им за 1 юни 2020 г.

Това е поредният законодателен пакет за последното десетилетие със сериозно отражение върху функционирането на стартиралия през 1999 г. „втори стълб“ в страната.

През 2011 г. Полша намали осигурителната вноска за OFEs от 7,3 на сто до 2,3 на сто (през 2014 г. тя нарасна до 2,92 на сто), като разликата е насочена към индивидуални партиди в „първия стълб“.

През 2014 г. участието във „втория стълб“ бе направено доброволно за всички новоосигурени лица, а вече осигурените във „втория стълб“ получиха възможност за избор да променят осигуряването си и да прехвърлят натрупаните средства в „първия стълб“. Допреди промените, участието във „втория стълб“ бе задължително за лицата, родени след 31 декември 1968 г.

Колко хора ще спечелят, ако се преизчислят пенсиите

Франция преразгледа правилата относно участието в съществуващите професионални пенсионни схеми и схеми за доброволно пенсионно осигуряване. Това стана факт благодарение на Закона за растеж и трансформация на бизнеса, известен като PACTE .

Считано от октомври 2019 г., законът заменя четирите съществуващи плана с дефинирани вноски с други три, под общото наименование PER. Също така, промените дават възможност на участниците в пенсионните схеми с дефинирани вноски да изберат дали при пенсионирането си да закупуват анюитети или да получат натрупаната сума еднократно.

Целта на правителството на Франция е да даде по-голяма гъвкавост в избора на осигурените лица както в рамките на фазата на натрупване, така и по време на фазата на изплащане.

iStock
iStock

По този начин се очаква да бъдат създадени стимули за работещите да спестяват за старини, а натрупаните активи в пенсионните планове с дефинирани вноски да се увеличат от досегашните 220 милиарда евро до 300 милиарда евро през следващата 2020 г. Целта е по този начин да се постигне и ръст на инвестициите, което допълнително да ускори растежа на френската икономика.

Действащата във Франция пенсионна система включва над 40 пенсионни схеми за работещите от различните сектори на икономиката, като условията за придобиване право на пенсия варират според вида на схемата.

Размерът на пенсията за работещите в частния сектор се изчислява на база доходите за 25-те години с най-висок доход, докато за публичния сектор референтният период обхваща шестте месеца преди пенсиониране.

Правителството на Еманюел Макрон предвижда създаването на унифицирана система, в която всеки ден осигуряване носи определен брой точки, които на свой ред ще служат за изчисляване на размера на пенсията.

Вторият аспект на планираните промени е плавно увеличаване на пенсионната възраст и въвеждане на негативни стимули за пенсиониране преди 64-годишна възраст. В момента пенсионната възраст във Франция е 62 години, като е една от най-ниските измежду всички държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Предложенията за промени са мотивирани от влошеното финансово състояние на френската пенсионна система. От своя страна, синдикалните организации се опасяват, че при новата система голям брой професии ще загубят своите привилегии, а за останалите категории осигурени лица тя ще наложи да работят по-дълго и едновременно с това да получат пенсия в по-нисък размер при оттегляне от пазара на труда.

В Румъния считано от 1 септември 2019 г. влезе в сила подписаният на 8 август от румънския президент указ за повишаване на пенсиите и намаляване на пенсионната възраст за жените.

Стойността на една пенсионна точка нараства от 1 100 леи (около 230 евро) до 1 265 леи (около 265 евро), считано от 1 септември 2019 г. След това, считано от 1 септември 2020 г., стойността ѝ се увеличава до 1 775 леи (около 371 евро), а от 1 септември 2021 г. – до 1 875 леи (около 392 евро).

istock
istock

От 2022 г. нататък, пенсионната точка ще се актуализира автоматично със 100 процента от инфлацията и 50 процента от реалния ръст на средната брутна работна заплата.

Тъй като пенсионната точка се използва като база за изчисляване на всички пенсии, увеличението ѝ ще доведе до съществен скок на разходите за публични пенсии.

Според оценките, разходите ще нараснат от около 8,4 милиарда леи (около 1,76 милиарда евро) до 24,8 милиарда леи (около 5,19 милиарда евро) през 2020 г. и до 58,1 милиарда леи (около 12,16 милиарда евро) през 2021 г.

Указът на президента Клаус Йоханис предвижда жените с поне 15 години осигурителен стаж и имащи три деца, отгледани поне до 16-годишна възраст (в случай, че някое от децата е осиновено, те трябва да са се грижили за него поне 13 години), да могат да се пенсионират шест години по-рано от стандартната пенсионна възраст за жените.

За всяко следващо дете се полага допълнителна една година ранно пенсиониране. Понастоящем пенсионната възраст за жените е 61 години и е предвидено тя да се увеличава плавно до достигане на 63 години през 2030 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg