Личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии. Право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите.

Отказът от наследство не лишава наследниците от право на наследствена пенсия, а получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство. Какви са другите условия за получаване на наследствени пенсии и какви са видовете им, отговаря Тодор Капитанов.

За каквo са длъжни да ни информират пенсионните дружества

Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:

1. при един наследник - 50 на сто;

2. при двама наследници - 75 на сто;

3. при трима и повече наследници - 100 на сто.

Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.


Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. Децата, които се считат за учащи, се определят с наредба, а децата, които полагат стаж след дипломиране, не се смятат за учащи.

Как ще се увеличат парите на хората, които взимат две и повече пенсии

Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта за придобиването на пенсия за осигурителен стаж и възраст или преди тази възраст, ако е неработоспособен. Също така и родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта за придобиването на пенсия за осигурителен стаж и възраст и не получават лична пенсия. Важно е да се уточни, че родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, и на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта им.

При смърт на осигурения на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като лице с трайно увреждане със загубена работоспособност повече от 90 на сто. Когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях.

istock
istock

Съществуват няколко видове наследствени пенсии. При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест, размерът на наследствената пенсия се определя от следващата му се лична пенсия за инвалидност поради трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 90 на сто.

Как пенсионерите да изчислят с колко ще се вдигнат доходите им

При смърт на военнослужещ на наборна военна служба или при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът на пенсията му за военна инвалидност по чл. 86, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност над 90 на сто.

При смърт на пенсионер, който е получавал пенсия за военна инвалидност, размерът на пенсията на наследниците се определя от следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, определена по чл. 86 от КСО.

Само 1000 пенсионери ще бъдат на максимална пенсия от октомври

При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствената пенсия се отпуска в процентите по чл. 81 от КСО, съобразно вида на получаваната пенсия.

Пенсионерът има право и на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер и по правила, уредени в КСО

Справка:

чл. 80 – 86 от Кодекса за социално осигуряване

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg