наследствена пенсия

Пенсиониране

Вече са по-високи и наследствените пенсии

След като пенсиите, отпуснати до края на миналата година бяха увеличени с 10 процента от първи юли, вече са по-високи и наследствените пенсии. След увеличението от месец юли с 10% на основните размери ...

1

Пенсиониране

Кой има право на наследствена пенсия

Личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии. Право на наследствена ...

0

Пенсиониране

Кой може да получава наследствена пенсия

Наследствена пенсия се отпуска на децата, родителите или съпруг/ата на починалия. Децата имат право на тази пенсия:       Докато навършат 18 години;     Ако учат - до навършване на 26 години;     ...

0