Обезщетението от две или шест заплати, поради придобито право на пенсия, се дължи от момента на прекратяване на трудовия или служебния договор, а не при възникване на правото за пенсиониране. 

Тази възможност е предвиден и в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител. И в двата закона е посочено, че правото на това обезщетение  възниква, ако са налице условията за пенсиониране –  осигурителен стаж и възраст.  

Категорично  е  посочено обаче, че то се изплаща при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, независимо от основанието за това. То  се изплаща, дори когато уволнението е резултат  на дисциплинарно наказание.

Самият размер на  обезщетението зависи от продължителността на  стажа при един и същ работодател или орган по назначението.

За да получи обезщетение от шест заплати,  служителят трябва да е работили при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж.

Този трудов стаж може да е придобит по едно или няколко отделни последователни трудови правоотношения със същия работодател, с или без интервал помежду им.

istock
istock

Законът не изисква трудовият стаж да е бил непрекъснат, за да се плати по-големият размер на обезщетението в размер на 6 заплати.

Ако стажът е по-малък, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от 2 месеца.   Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

Кога мога да си прехвърля парите за втора пенсия в НОИ

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по Кодекса на труда е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение или последното получено.

istock
istock

С последната промяна в Закона за МВР в началото на юни, депутатите приеха при прекратяване на служебните правоотношения, независимо от основанието (пенсиониране, съкращаване, уволнение – бел.ред.), на служителите на МВР да се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни заплати, колкото е броят на прослужените години, но не повече от 20.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg