Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Това е записано в  чл. 74, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) .

Също така не може да й бъде отпусната и социална пенсия за инвалидност по чл. 90а, ал. 1 от КСО.

Причината е, че едно от условията за отпускане на тази пенсия е на лицето да не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава.

От друга страна, на основание чл. 101, ал. 1, т. 2 и ал. 4а от КСО, пенсионерите не могат да се получават едновременно лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Колко хора няма да получат увеличение на пенсията от юли

Те не могат да взимат и социална пенсия за инвалидност с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава.

istock
istock

Предвид гореизложеното няма законов ред за отпускането и съответно за изплащането на част от лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или част от социална пенсия за инвалидност към лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg