Често задаван въпрос от работниците и служителите, които наближават възраст за пенсиониране, е какви са начините, по които могат да напуснат работа, без това да бъде причина за някакви неблагоприятни последствия от тях.

Въпросът с приключването на работа, след като работещия е придобил право на пенсия, е един от спорните в много от случаите, но това е така, защото някои от работодателите поради некомпетентност или от чиста злонамереност подвеждат хората, че всичко зависи само и единствено от тяхното финално решение.

Пенсията, намалена за цял живот, е законна

Какви са начините за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работниците и служителите, през какви процедури следва да преминат и други детайли, отговаря Тодор Капитанов.

Съгласно закона този на пръв поглед според въпрос е решен категорично - работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

istock
istock

Това означава, че ако работещия прецени, че не иска да остава дори и един ден на работа, след като е придобил право на пенсиониране за навършени осигурителен стаж и възраст, то само с едно заявление за напускане на това основание може още от следващия ден да не бъде на работното си място, без това да причинява негативни последствия за него.

Разбира се това не е единствения вариант за напускане от страна на работещия. Може, ако има желание, също така да уведоми предварително своя работодател за това си решениe, като подаде заявление за напускане съгласно уговорения срок в трудовия му договор. Това обаче не е задължително. Също така вариант, който не води до негативни последствия за работниците и служителите, е прекратяването на договора по взаимно съгласие между страните.

Как да си прехвърлите парите за втора пенсия в НОИ

Следва да уточним, че работодателят от своя страна също има право да прекрати трудовия договор на работник или служител, навършил необходимия за него стаж и възраст за пенсиониране, но не е длъжен.

istock
istock

При всички случаи обаче, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Как се превръща стаж от първа и втора категория труд

Тези условия се прилагат и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

Справка:

Чл. 326, ал.1 т. 12 от Кодекса на труда

чл. 222 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg