Считано от 1 януари 2020 г., Швеция промени правилата относно пенсионната възраст.

Минималната възраст за получаване на контрибутивна (базирана на вноски) пенсия бе увеличена от 61 на 62 години. Възрастта, до която работниците могат да бъдат защитавани от трудовото законодателство – от 67 на 68 години, и 69 години през 2023 г.

След тази възраст излизането от пазара на труда е задължително, освен в случаите, в които работодателят се съгласи да удължи трудовия договор на лицето.

Пенсионната възраст ще продължи да нараства и занапред, което е резултат от приетите още през 2017 г. реформи. Минималната възраст за придобиване на контрибутивна пенсия ще достигне 63 години през 2023 г. и 64 години през 2024 г.

След 2026 г. нарастването на пенсионната възраст ще бъде обвързано с очакваната продължителност на живота. Въвежда се нова категория, наречена „целева възраст“ (riktålder).

Считано от 2020 г., тя ще се изчислява всяка година по следния начин: (1) от очакваната продължителност на живота при навършване на 65-годишна възраст, изчислена за 5-годишния период, приключващ в годината преди годината на изчисляване, ще се очакваната продължителност на живота на при навършване на 65-годишна възраст за 5-годишния период, приключващ през 1994 г.; (2) добавяне на две трети от изчислената разлика към числото 65; (3) закръгляване на получената сума до най-близкото цяло число.

iStock
iStock

Така изчислената „целева възраст“ ще влиза в сила шест години след изчисляването ѝ. Тя ще се използва за определяне на законоустановената пенсионна възраст. За да не се допуснат чести промени в законоустановената възраст, тя ще може да се променя само веднъж на всеки три календарни години.

Считано от 1 януари 2020 г., Дания въвежда нова схема за ранно пенсиониране на лица, които имат най-малко 20 до 25 години осигурителен стаж на пълно работно време (броят на годините варира в зависимост от професията).

Вдигат социалната пенсия от 1 юли

Пенсията се нарича seniorpension и тя може да бъде отпусната до 6 години по-рано от стандартната възраст за пенсиониране (в момента 65 г. и 6 м., като е предвидено да нарасне до 67 г. през 2022 г. и до 68 г. през 2030 г.).


Всъщност, seniorpension се приема като заместител на съществувалата допреди законодателните промени пенсия за инвалидност за възрастни хора (seniorførtidspension).

iStock
iStock

Допълнителните условия за получаване на новата пенсия са свързани с изискване за намалена работоспособност – компетентните здравни органи трябва да са постановили, че здравословното състояние на кандидата за пенсия не позволява да работи повече от 15 часа седмично на моментната си работа.

Възможността да се упражнява друга работа не се взема предвид. Веднъж отпусната, пенсията може да бъде спряна, ако се установи, че пенсионерът работи повече от 15 часа на седмица или има годишни доходи от трудова дейност, надхвърлящи определен праг.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg