Хората, които вече получават пари от фондовете, изплащащи вторите пенсии, вече са 18 449, показват данните на Комисията за финансов надзор към края на септември. От тях обаче едва 2 174 взимат пожизнена пенсия, а 16 275 човека нямат достатъчно пари в партидите си и получават разсрочени плащания. 

Това са българи, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През деветмесечието на 2023 г. от фондовете са изплатени 3,120 млн. лв. за пенсии, 47,855 млн.. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 186 хил. лв. на наследници. Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2023 г. е 227,13 лв., а средният размер на разсроченото плащане 407,02 лв.

В сравнение с деветмесечието на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 16,62 лв., или със 7,90 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 65,48 лв., или с 19,17 на сто.
 
Общо в четирите вида пенсионни фондове се осигуряват  4 977 246 души,
като броят им нараства спрямо края на миналата година с 53 992 души, или 1,10 на сто, а спрямо година по-рано - със 77 212, или 1,58 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през деветмесечието на 2023 г. са общо 1,873 млн. лева и се увеличават с 13,57 на сто на годишна база. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 16,02 на сто, а в ППФ 12,81 на сто. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Без увеличение остават вторите пенсии

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80,34 на сто, където всъщност се събират парите за втора пенсия на родените след 1960 година. Хората, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,91 на сто и 6,55 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.
 

istock
istock

Нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 21,347 млрд. лв. в края на септември. В сравнение с 31.12.2022 г. те нарастват с 11,10 на сто, а в сравнение с 30.09.2022 г. със 17,30 на сто.
 
Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 18,32 на сто на годишна база. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 12,85 на сто и 9,15 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 7,60 на сто.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg