Създава се нормативната уредба за пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно промените в наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, свързани с последните поправки в Закона за енергетиката.

Промяната в законодателството открива следващия етап на преход от либерализация на едро към пълната либерализация на дребно в частта за крайните, битови клиенти.

Либерализацията на пазара на тока се отлага

С последните промени в закона за енергетиката от 25 април тази година началото на преходния период на либерализацията на пазара беше отложено и ще започне от 1 юли 2025 г. След тази дата се премахва ролята на обществения доставчик на електрическа енергия. Ще отпадне задължението на КЕВР да утвърждава цените, по които се продава електроенергията.

istock
istock

По време на преходния период - от 1 юли до 31 декември 2025 година, крайните снабдители ще са задължени да снабдяват битовите потребители по регулирани цени, определени от Министерския съвет. Регулаторът ще определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битовите клиенти за закупена електрическа енергия по регулирани цени.

Регламентира се и начинът, по който ще бъде формирана компенсацията.

Така разписана, наредбата за регулиране цените на електрическата енергия ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase