ЕП прие нови правила на ЕС за защита на потребителите, за да отговорят по-добре на увеличеното онлайн пазаруване, нововъзникващите технологии и прехода към кръгова икономика. Правилата включват по-лесен достъп до обезщетение за щети, причинени от дефектни продукти. Вредата включва загуба на данни и въздействие върху психологическото здраве, както и изискване за посочване на бизнес, базиран в ЕС, който може да носи отговорност за щети, напомнят от Асоциация „Активни потребители“.

Реакция при дефектни продукти

Потребителите в ЕС скоро ще имат по-лесен достъп до обезщетение за щети, причинени от дефектни продукти. На 14 декември 2023 г. се приеха преработени правила, предварително договорени с правителствата на ЕС за по-лесни искове за обезщетения за жертвите. Сега актуализираната директива опростява изискванията за тежестта на доказване за лицата, претендиращи за обезщетение, и отменя минималния праг на щетите от 500 евро. Докато ищецът обикновено трябва да докаже, че продуктът е бил дефектен и неговата неизправност е причинила щетата, сега съдът може да приеме, че е дефектен, особено в най-сложните от техническо и научно отношение случаи. Съдът може също така да нареди на бизнеса да разкрие „необходимите и пропорционални“ доказателства, за да помогне на жертвите на щети с техните искове за обезщетение.

Новите правила позволяват на националните органи за защита на потребителите да предоставят допълнителна помощ. Те ще могат да получат обезщетение не само за материални щети, напр. когато имуществото им е унищожено, а също така ще могат да поискат обезщетение за нематериални загуби, включително медицински признати увреждания на психическото здраве. Новият закон също гарантира, че онези, които са претърпели щети под формата на унищожени или повредени данни (напр. когато файловете са изтрити от твърд диск), също ще отговарят на условията за обезщетение.

Ще избираме между ремонт и замяна на дефектна стока

Разширена отговорност за щети, които се проявяват бавно

Съгласно новата директива винаги трябва да има базиран в ЕС бизнес, като например производител, вносител или техен упълномощен представител, който да носи отговорност за щети, причинени от дефектни продукти. Това се отнася и за продукти, закупени онлайн извън ЕС. За да се защитят иновациите, новите правила няма да се прилагат за софтуер с отворен код, който не е част от търговска дейност. Срокът на отговорност се удължава до 25 години в изключителни случаи, когато симптомите се появяват бавно. Ако съдебното производство е започнало в рамките на периода на отговорност, жертвата на щета ще може да получи обезщетение и след този период.

istock
istock

Ревизираната директива постига внимателен баланс между това да бъде ефективен инструмент за жертвите на дефектни продукти и да предоставя правна сигурност на икономическите оператори на бързо променящите се пазари. Той гарантира, че дефектен софтуер, приложения и ИИ водят до отговорност, като същевременно защитава иновациите сред стартиращите фирми в дигиталния сектор. Тази адаптация към цифровизацията, кръговата икономика и глобалните вериги за стойност прави новата правна рамка устойчива на бъдещето. Актуализацията на Директивата за отговорността за продуктите е необходима инициатива.

Изобилието от иновативни продукти, нови технологии и нови търговски отношения са само малка част от проблемите, които трябва да бъдат разгледани. Целта е да се облекчи тежестта върху жертвите на дефектни продукти, но също и да се постигне яснота за икономическите оператори и европейски подход към новите продукти и технологии.

Новите правила ще се прилагат за продукти, пуснати на пазара 24 месеца след влизането в сила на осъвременената директива. Съществуващите правила за отговорност за дефектни продукти са почти на 40 години. Европейската комисия представи своето предложение за значителна актуализация през септември 2022 г., отразявайки появата на новите технологии като ИИ, увеличаването на онлайн пазаруването, включително извън ЕС, и амбицията на ЕС за изграждане на кръгова икономика. Това законодателство предоставя допълнителен слой на защита на потребителите в ЕС в допълнение към националните режими за отговорност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase