Омбудсманът Диана Ковачева изпрати нова препоръка до вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, в която настоява да се предвиди вариант за компенсиране на притежателите на т. нар. лихвоточки и едва тогава да се премине към закриването на Националния компенсационен жилищен фонд. Това съобщават от пресцентъра на обществения защитник.

Целта е да се гарантират правата на гражданите, които притежават многогодишни жилищно-спестовни влогове. Това са хората с лихвоточки, одобрени за обезщетяване заради загубата на влоговете си в някогашната Държавна спестовна каса.    

Повод за препоръката е публикуваният на интернет страницата на Министерството на финансите проект на Постановление за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд. 

Хората губят парите си от натрупаните лихвоточки

Омбудсманът припомня, че във връзка с предложението в Законопроекта за държавния бюджет на България за 2022 г. за закриване на този фонд, се обърна към председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси като се застъпи за правата на гражданите, които все още не са компенсирани за притежаваните от тях лихвоточки. Въпреки това с преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета за 2022 г. се прие да бъде закрит Националният компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет, отбелязва омбудсманът. Диана Ковачева допълва, че така се закриват и местните комисии по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ на 4 март т. г.

istock
istock

Ковачева подчертава, че по данни на самия Национален компенсационен жилищен фонд за състоянието на многогодишните жилищно-спестовни влогове към 31 март 2021 г., включените в окончателните списъци, но некомпенсирани жилищно-спестовни влогове са 40 183, а невключени в окончателен списък по смисъл на закона са 121 560 влога. Средствата, необходими за компенсиране на тези жилищно-спестовни влогове са в размер общо на 697 522 558 лв.

„На този фон докато все още има некомпенсирани граждани, видно от проекта за постановление, ликвидационната комисия има за задачи да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на закрития Национален компенсационен жилищен фонд и да изготви финансови отчети и ликвидационен баланс; да изготви протоколи – описи на имотите и движимите вещи, предоставени за управление на закрития Национален компенсационен жилищен фонд; да предаде архива на закрития Национален компенсационен жилищен фонд съгласно Закона за Националния архивен фонд; да закрие ползваните от фонда банкови сметки в срокове и по ред, определени от министъра на финансите; да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закрития Национален компенсационен жилищен фонд; да извърши и други необходими дейности, свързани с ликвидацията“, посочва общественият защитник. 

Диана Ковачева посочва, че функциите на ликвидацията са насочени към преустановяването на дейността на фонда, но не и за предприемане на нужните действия за защита на правата на все още некомпенсираните граждани, притежатели на лихвоточки. 

Омбудсманът отново обръща внимание, че до момента все още не се предвижда създаването на нова структура със същите или подобни функции и все още има останали граждани, които не са получили компенсации. 

„Освен това следва да се отчете и възможността страната да бъде осъдена от Европейския съд по правата на човека, ако не се предприемат нужните мерки за компенсиране на всички граждани“, допълва общественият защитник.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg