Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до парламентарната бюджетна комисия, в което настоява да не се закрива Националния компенсационен жилищен фонд. Тя препоръчва да се обмисли вариант за създаването на нова структура със същите или подобни функции, с цел да се гарантират правата на гражданите, които притежават многогодишни жилищно-спестовни влогове. Това са хората с т.нар. лихвоточки, одобрени за обезщетяване заради загубата на влоговете си в някогашната Държавна спестовна каса.   

Поводът е §75 от Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с който се предлага закриването на компенсационенния жилищен фонд към МС, без да се предвиди, че все още има много некомпенсирани граждани.

„Намирам за притеснително закриването на фонда, още повече, че няма данни ликвидационната комисия да предприеме нужните действия за защита на правата на гражданите, а само относно преустановяването на дейността на фонда“, пише общественият защитник.

Проф. Ковачева подчертава, че проблемът с лихвоточките на гражданите от години стои на вниманието на институцията на омбудсмана, към която продължават да постъпват жалби с искане за справедливост.

„Все още голяма част от хората не могат да изпълнят условията, предвидени в закона, за да получат сумите по натрупаните лихвоточки; други са пропуснали сроковете да реализират правата си; трета група са изпълнили условията, подали са документите в местните комисии към общините, но все още не са получили сумите си“, предупреждава Диана Ковачева.

Омбудсманът припомня, че през годините са изпращани препоръки до компетентните органи за предприемане на конкретни действия, включително до министъра на финансите  - да се предвидят повече средства в бюджета, за да се изплащат своевременно сумите на правоимащите граждани, както и до Народното събрание за удължаване на сроковете.

160 000 семейства изгоряха с лихвоточките

„За голяма част от вложителите обаче се оказа невъзможно да реализират правата си, тъй като съгласно действащия ЗУПГМЖСВ, гражданите могат да получат сумите по влога единствено ако изпълнят условието да са закупили или да са започнали изграждане на жилище. За съжаление, друга възможност законът не е предвидил за ползване на сумите от натрупаните лихвоточки. В нормативния акт, също така бяха въведени и допълнителни условия, на които трябва да отговарят правоимащите (чл.2 от ЗУПГМЖСВ)“, подчертава проф. Ковачева.

Диана Ковачева
Диана Ковачева

Тя припомня още, че през 2016 г. бе приет на първо четене от Народното събрание законопроект за изменение на действащия закон, като предложените изменения са за допълнителни възможности за компенсация - например т. нар. лихвоточки да могат да се използват като платежно средство за заплащане на дължими данъци и такси към държавата и общините, както и удължаване на срока за изплащането на левови компенсации до погасяването на всички заявени претенции.

„В качеството си на застъпник на правата на гражданите изразих своята подкрепа за предложените промени в закона, като в становището до председателя на Народното събрание изрично подчертах, че измененията трябва да бъдат приети, за да може правоимащите граждани да се възползват от правата, които имат като притежатели на жилищно-спестовни влогове“, категорична е Диана Ковачева и настоява да не се накърняват правата на притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове.

  За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg