През 2021 г. в Европейския съюз над 23 на сто от младите хора, на възраст от 15 до 29 годишна възраст, които са в образователната система също така и работят. Нивото на безработните младежи достига 3,3 на сто, докато 73,4 на сто остават извън работната сила - не са заети и не търсят работа. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Колко бързо младите хора преминават от системата на образование към пазара на труда варира значително в различните членки на ЕС. В някои страни младите започват работа най-често на непълен работен ден, през уикенда или под формата на студентска практика, докато все още участват във формалното образование. Това се определя от националните системи за образование и обучение, както и от други фактори като характеристиките на националния трудов пазар и културни особености.

Експерти: Бедността е ключов фактор за задържането на младежите извън пазара на труда

Сред страните членки Нидерландия има най-висок дял на студенти в посочената възрастова група, които са били наети през 2021 г. - 69,8 на сто. След нея се нареждат Дания (48,8 на сто) и Германия (42,4 на сто). На другия край на скалата сред държавите от Съюза най-нисък дял на заетостта сред учащите са Румъния (2 на сто), Словакия (4,2 на сто), България (5,3 на сто) и Унгария (5,4 на сто).

istock
istock

Данните сочат още, че през 2021 г. България е сред страните с най-голям дял на младежите от 15 до 29 годишна възраст, които са били извън работната сила - 94,2 на сто от българите в тази група не са заети и не търсят работа. По-голям подобен дял на младежите сред страните от ЕС имат Румъния (97,4 на сто) и Словакия (95,4 на сто).

Всеки 5-ти младеж в България нито учи, нито работи

Най-висок дял на младежите, които търсят работа и са готови да започнат такава, докато учат, т.е. са били безработни, е регистриран в Швеция (14,2 на сто), следвана от Финландия (8,6 на сто) и Нидерландия (7,2 на сто). Страните с най-малко младежка безработица са Чехия, Румъния, Унгария и Хърватия, като всяка от тях е имала ниво на безработни млади хора под 1 на сто.

Разлики между мъже и жени

Делът на жените, участващи във формално образование през 2021 г., е по-висок от този на мъжете, особено във възрастовата група 20 - 24 години, в която 54 на сто от жените са учели в сравнение с 45 на сто от мъжете.

istock
istock

По отношение на трудовия статус и участието в образователния процес най-голям е делът на мъжете на възраст между 20 и 24 години, които не са учили, но са заети - 39 на сто. Същевременно делът на жените на същата възраст, които са учели, но попадат извън работната сила е 34 на сто.

Фирми ще осигуряват работно място на бъдещи висшисти

За възрастовата група от 25 до 29 години разликите между половете намаляват, когато става дума за участие във формално образование, като дяловете на мъжете и жените са донякъде изравнени. 

При разглеждане на младежите в същата група, които не участват в образователния процес, се забелязва, че делът на неучещите, но заети мъже е значително по-висок от съответния дял при жените - 70 срещу 62 на сто. 

Повече жени, отколкото мъже не са учили и са извън работната сила, като делът им е съответно 16 и 7 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg