Доброволчеството е и важен икономически фактор. Доброволческият сектор допринася с между 5-8% към брутния вътрешен продукт (БВП) на националните икономики и много организации са силно зависими от работата на доброволци, за да извършват своята дейност.

Въз основа на проучване на Организацията на обединените нации, в Европа съществуват три подхода, когато се говори за политики, свързани с доброволческата дейност. Кои са те и каква е разликата в отделните страни, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Първият е в северните европейски страни като Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Холандия, Обединеното кралство и Ирландия. В тези страни доброволчеството има тенденция да се основава на утвърдени традиции и култури, а правителствата имат за цел да регулират премахването на пречките пред доброволчеството и да създават политики в тази област. Въпреки това, повечето от тези страни не са приели подробни единни доброволчески закони.

Какво представлява доброволчеството

Вторият пример е в страните от Средиземноморието, като Италия, Испания, Португалия и Франция. При тях се наблюдават богати традиции на неформално доброволчеството и са използвали доброволчески закони и политики за подкрепа и по-нататъшно развитие на съществуващите традиции.

В Източна Европа, много страни са страдали от липса на традиции на доброволчеството, независимо дали са формални или неформални и са се опитвали да използват правото и политиката, за да дефинират и насърчават на доброволчеството.

Закони конкретно по темата на доброволчеството са приети в Хърватия, Чешката република, Франция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Полша, Португалия, Румъния, Испания, и няколко други страни.

През 1997 г., когато „Декларация за доброволни дейности“ е била приложена към Договора от Амстердам, значението на доброволчеството е официално признато на европейско ниво. По този начин Конференцията признава важния принос на дейностите на доброволческата служба за развитието на социалната солидарност. Това е основата за насърчаване на европейското измерение на доброволчески организации с особен акцент върху обмена на информация и опит, както и за участието на младите и възрастните хора, на доброволни начала.

istock
istock

Дори и преди това признание на доброволческата дейност в съответния документ, въз основа на силното търсене от страна на гражданското общество и след инициативи на Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент, през 1990г. е създадена Европейската доброволческа служба. Оттогава тя формира част от Европейската програма "Младежта в действие", която е отворена за всички млади хора на възраст от 18 до 30 и се счита за една истинска обучителна услуга.

В тези програми е описано, че отвъд ползата за местните общности, чрез участие в доброволни дейности, младите доброволци могат да развиват нови умения и следователно, да подобрят своето личностно, образователно и професионално развитие. Доброволците могат да се възползват от специфично обучение и да се договарят предварително за бъдещите си резултати от обучението, процеси и методи.

От глобална гледна точка, Европа като цяло има силна традиция на доброволческа дейност , като то се счита за основен израз на гражданско участие и демокрация, поставяне на европейските ценности като солидарност и недискриминация в действие и допринася за хармоничното развитие на нашите общества. В допълнение, доброволчеството е признато като важна възможност за обучение, тъй като помага на гражданите за овладяване на нови или за подобряване на придобити личните умения.

Според проучването на Европейската комисия „Доброволчество в Европейския съюз“, в страните, където няма съществуваща нормативна база за доброволческа дейност, където има слаба традиция или култура на доброволчеството, приемането на законодателство, може да подпомогне развитието на неговата дейност. Създаването на правна рамка за предприемане на доброволен труд (чрез която ще се разреши несигурността относно разходи на доброволците, условията на труд, застраховане и др.) ще предостави значителна възможност за развитието на доброволческия сектор. Законът трябва да гарантира, че доброволчеството е защитено и насърчено, както и че правни изисквания няма да го обезкуражат.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg