Историята е доказала, че доброволчеството, рано или късно, възниква във всяко общество. Условията, които го определят и формите му на изразяванe варират в различните култури, но мотивите, които го задвижват са общи и универсални.

То представлява желание за принос към общото благо, от свободна воля или в дух на солидарност, без очаквания за материално възнаграждение. Доброволчеството се счита за алтруистична дейност и има за цел да подобри качеството на живот на хората.

Едно общество, което подкрепя и насърчава различни форми на доброволческа дейност е вероятно да бъде и общество, което спомага за благосъстоянието на своите граждани. От друга страна, общество, което не признава и не улеснява приноса на доброволците се лишава от множество ползи за общественото благосъстояние. Кои са формите на доброволчеството и уредено ли то в закона в България, отговаря Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

В страната ни в годините назад се говори за приемане на закон за доброволчеството, но към настоящия момент до такъв не се е стигнало, въпреки наченките от различните правителства в през изминалите години да стартират обсъждането на тази тема през различни форми и работни групи.

istock
istock

Факт е, че резултати от тези дейности няма. Към настоящия момент правителството отново стартира работни групи за обсъждане на такова законодателство, което отново слага началото на дискусиите.

Все пак, предварително следва да бъдат уточнени някои общи разбирания относно доброволчеството, около които работните групи да се обедният. Важно е да се отбележи, че съществени подобрения от доброволческа дейност се наблюдават в здравеопазване, образование, спорт и други сфери от обществения и икономически живот на държавите.

В обобщен план, доброволците са мотивирани от ценности като тези на справедливостта, равенството и свобода. В замяна, доброволчеството може да доведе до чувство на самоуважение и уважение. То допринася за развитието на личностни умения, спомага за социализацията на индивида. Чрез него е възможно да се правят контакти за евентуална бъдеща заетост.

Много доброволци получават специално обучение в областите, в които помагат, като медицина, образование, спорт или спешна помощ. Те могат да събират опит от доброволческа дейност освен в собствената си държава, така и в други държави по целия свят. Това е благодарение на множество програми, насочени към доброволци, доброволчески организации и държави, които имат нужда от безвъзмездна помощ.

istock
istock

От изключително голямо значение е работната група по изготвяне на Закон за доброволчеството (може и да бъде озаглавен по друг начин законът във времето напред) да се обедини около съждението, че доброволчеството е средство за социално включване и интеграция, основана на ценности. То допринася за по-сплотено общество, създаване на доверие и солидарност, а по този начин, и създаване на активно гражданско общество, което подпомага държавата и общественото развитие.

Доброволците и техните организации често са в основата на развитието на новаторски дейности за установяване, оповестяване и отговаряне на потребностите, присъстващи и възникващи в обществото. Доброволците спомагат за подобряване на количеството и качеството на услугите и креативното разработване на нови услуги.

Доброволчеството спомага за създаване на иновативни партньорства между бизнеса, държавните институции и доброволческите организации. Такива партньорства могат успешно да доведат до създаване на нови възможности за заетост. Доброволчеството осигурява неформални възможности за обучение и част от обучението през целия живот. Чрез доброволческата дейност хората придобиват знания, упражняват нови умения и разширяват социалната си мрежа, което често може да доведе до нови или по-добри възможности за работа, личностно и социално развитие.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg