По повод постъпили в Посолството на Република Индия и препратени по компетентност сигнали за лоши условия на труд и настаняване, неосигурени здравни грижи и тормоз от работодателя, контролните органи на Инспекцията по труда провериха предприятия, наели индийски граждани, съобощиха от институцията. 

Проверките, в които се включиха екипи на Дирекция "Трудова мобилност“ и на дирекции "Инспекция по труда“ Пловдив и Пазарджик, стартираха едновременно при трима работодатели.

Къде се търсят най-много работници


При проверките не се установиха факти и обстоятелства, сочещи по-неблагоприятни условия на труд и заплащане за индийските граждани от тези за българските работници.

Със съгласието на работниците инспекторите по труда посетиха и местата за настаняване при тримата работодатели. Установи се, че битовите условия в тях са подходящи за живеене. Работодателите и при трите дружества са покрили разходите за транспорт от държавата по произход до България.

Поради съдържащите се в сигналите данни за евентуално нерегламентирано полагане на извънреден труд инспекторите по труда направиха няколко посещения в предприятията и в почивни дни. При едно от тях в производствено хале са заварени да полагат труд индийски граждани от три фирми, за които е установено, че е извънреден и незаконосъобразен. Две от фирмите не са посочени в сигналите. На работодателите е потърсена административнонаказателна отговорност.

istock
istock

Със съдействието на представител на Посолството инспекторите по труда проведоха разговори с индийските работници и в трите дружества, по време на които бяха обсъдени всички факти и обстоятелства, изнесени в сигналите. Разяснени им бяха техните трудови права и задължения. Индийските граждани получиха информация относно компетентностите на различните институции по поставените от тях въпроси предвид факта, че по някои от тях Инспекцията по труда няма правомощия да се произнася.

Български инспектори съдействаха за разкриване на случаи на недеклариран труд в Белгия

В рамките на осъществения контрол са открити нарушения, свързани с удостоверяването на постъпването на работа, прекратяването на трудовите правоотношения, налагането на дисциплинарни наказания, изплащането в уговорения срок на трудовите възнаграждения и осигуряването на седмична почивка на работниците и служителите. За преустановяване на всички констатирани в хода на проверките нарушения на работодателите са наложени предвидените в закона принудителни административни мерки.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg