От началото на годината, с цел засилване присъствието на контролните органи на обекти, които са рискови по отношение полагане на недеклариран труд, се извършват проверки за бърз контрол, насочен към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. Това каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) Екатерина Асенова.

Благодарение на засиления контрол през годините проблемът с работата без трудов договор се ограничава, но все още остава нерешен. За първите четири месеца на 2024 г. са установени 1080 случая на полагане на труд без сключен писмен трудов договор.

Мога ли да бъда едновременно работник и работодател в една фирма

Работещите не осъзнават, че без трудов договор ограничават своите трудови и социални права, посочва тя.

По думите й по-разпространената практика на недеклариран труд е работата с трудови договори с фиктивни клаузи – по-кратък работен ден от реално отработените часове, по-ниско възнаграждение от действително получаваното. Важно е хората да знаят, че писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, безработица. Това е сумата, върху която един ден ще се изчислява и пенсията им.

istock
istock

При запознаване с причините, довели до трудови злополуки, прави впечатление, че в по-голямата си част те са предотвратими, ако се спазват правилата за безопасна работа, допълни отще Екатерина Асенова. Тя подчерта, че това е бил е един от мотивите за започването на национална информационна кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква“.

Особено притеснителен за нас като контролен орган беше месец март тази година, когато току-що бяхме стартирали кампанията. В рамките на един месец бяха допуснати шест смъртни злополуки, коментира Асенова. По данни на ГИТ от началото на годината смъртните трудови злополуки, пряко свързани с изпълнението на работните задължения, са 18.

Освен проблемите със здравословните и безопасни условия на труд, нарушения със заплащането на труда, с работното време, почивките и отпуските са сред другите, констатирани от ГИТ.

Предимства и ограничения при трудов договори за един ден

„Благодарение на засиления контрол през годините проблемът с работата без трудов договор се ограничава, но все още остава нерешен. Тези нарушения продължат да се установяват прекалено често“, заяви Асенова. Работниците и служителите могат да се обръщат към нас за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, включително след прекратяване на трудовите правоотношения; в случай че работодателят отказва да сключва с тях трудов договор; за нарушения, свързани с работното време; почивките и отпуските и за нарушения при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, посочи тя.

И напомни, че при нарушаване на трудовите права работещите трябва да подават сигнали своевременно, докато още са на работните си места. Необходимо е и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда трябва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката.

istock
istock

Работещите най-често ни сезират за нарушения, свързани със заплащането на труда. ГИТ получи правомощие при неизплатени възнаграждения и обезщетения да се намесва и след прекратяване на трудовите правоотношения. Сумата на установените забавени трудови възнаграждения за първите четири месеца на годината е 3 752 103 лв., а след намесата на инспекторите по труда са изплатени 2 301 568 лв. Тук влизат и суми за предишни периоди, отчете директорът на ГИТ.

Другите установени нарушения са свързани с възникването на трудовите правоотношения и със спазването на работното време. Прави ни впечатление, че за миналата година от 8300 получени сигнала едва 5% засягат здравословните и безопасни условия на труд. Сигнали за нарушения могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление, допълни Асенова.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase