Промени в Кодекса на труда, които са в сила вече от 1 август у нас, дават повече права на служителите. Една от промените е, че при всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен най-късно до влизане в сила на изменението да предостави на работника необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени. 

Така например ако отпуската на служителя се повиши от 20 на 21 дни, работодателят първо ще трябва да го уведоми. Чак тогава ще влезе в сила промяната. Това обясни вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Друга промяна касае изпитателния срок при сключване на трудов договор. Досега   при сключване на трудов договор изпитателният срок е до шест месеца. С промяната, ако договорът е със срок по-кратък от една година, срокът на изпитване е до един месец, допълни експертът.

„Когато в един трудов договор не е уреден срокът на изпитване, се счита по силата на закона, че е 6 месеца. Може да се уреди и по-кратък срок на изпитване, когато е договорено между двете страни. Обаче в законът не е уточнено дали се прилага този автоматизъм, когато трудовият договор е по-малък от една година. По силата на аргументите за прилагането на 6-месечния изпитателен срок считаме, че това трябва да бъде не повече от един месец, ако това не е уговорено“, обясни Капитанов.

Работодателят е длъжен да осигури нормални условия за изпълнение на работа, като му осигурява работно място, условия за безопасен труд. Според промяната той вече има ангажимент и да запознае работника за вътрешните правила на работната заплата. Новите добавки са в две нови точки – условията за реда на прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Ако работник реши да напусне, работодателят е длъжен да му даде пълна информация кога, как и при какви условия може да напуска. А Кодексът на труда казва точно кои са вариантите за това, допълни Капитанов. Това може да се обясни писмено, устно и дори чрез разговор с експерт.

Работодателят при сключване на договора може да договори с работника забрана за полагане на труд при втори работодател поради защита на търговска тайна или предотвратяване на конфликт на интереси.

istock
istock

Други промени касаят отпуската на бащите или осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Тя може да е в размер на два месеца и може да се ползва наведнъж или на части. Бащата трябва да уведоми работодателя най-малко десет работни дни предварително. Когато няма право на този отпуск, работодателят е длъжен да го уведоми писмено за това в 7-дневен срок, като мотивира отговора си.

Правото на работещите за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Работодателят трябва да предостави мотивиран писмен отговор за отказ, ако не приеме предложението за промяна.

Работниците или служителите, които полагат грижи за свои роднини поради сериозни медицински причини, имат право да предложат на работодателя изменения в трудовото отношение за определен период от време.
Когато работодателят реши да включи работник и служител в курс за повишаване на неговата квалификация, посветеното на обучението време се отчита като работно време, казаха още от КНСБ.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg